Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till board.list.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org eller direkt till någon i styrelsen genom fornamn.efternamn@se.cisv.org (gäller inte valberedningen och revisorer).

CISV Båstad-Bjäres styrelse 2016

Ordförande: Björn Olofsson

Vice ordförande: Pia Zachrison

Sekreterare: Carina Nordström

Kassör: Jeanette Ståhl

Juniorrepresentanter: Alma Gunnarsson, Hanna Digman, Lukas Nordström och Otto Olofsson

Ledamöter: Magnus Johansson, Angelica Andersson och Maria Albrektson