Kontakt

Kontakt

Vid frågor, undringar eller andra synpunkter, kontakta gärna någon i vår styrelse.

CISV Helsingborgs styrelse 2016

Ordförande

Anna Matteoni, president.helsingborg@remove-this.se.cisv.org

Vice ordförande

Viveca Bergman, vicepresident.helsingborg@remove-this.se.cisv.org

Sekreterare

Tina Reimer, secretary.helsingborg@remove-this.se.cisv.org

Vice sekreterare

Ann-Louise Rubin, ann-louise.rubin@remove-this.se.cisv.org

Kassör

Vaike Fors, treasurer.helsingborg@remove-this.se.cisv.org

Juniorrepresentant

Alexandra Bergman, alexandra.bergman@remove-this.se.cisv.org
Hedda Matteoni, hedda.matteoni@remove-this.se.cisv.org

Ledamot

Lars Rosenqvist, lars.rosenqvist@remove-this.se.cisv.org