International People's Project

International People's Project

International People’s Project (IPP) är lokala projekt som ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om sig själva och andra, samtidigt som de engagerar sig för samhällets utveckling. Projekten skapas tillsammans med en annan organisation och syftar till engagemang i en konkret lokal utmaning, exempelvis miljöförstöring eller hemlöshet.

International People’s Project genomfördes för första gången 1999.

Ålder: 19+

Antal dagar: 14-23

Deltagare: 15-30 deltagare samt 4‑6 projektledare (ålder 21+)

Ett IPP består av tre olika delar:

  1. Det praktiska. Deltagarna arbetar med ett speciellt projekt tillsammans med en partnerorganisation (volontärdelen).
  2. Det utbildande. Som komplement till den utbildning som ges i den praktiska delen har alla deltagare samlat information kring hur man arbetar med temat i det egna landet. Med hjälp av denna information har deltagarna förberett aktiviteter som genomförs under IPPet. Ofta arrangeras även seminarier och föreläsningar med personer från samarbetsorganisationerna, eller med andra som har relevant kunskap och erfarenheter att dela med sig av – allt för att ge en så bred förståelse för temat som möjligt.
  3. Det sociala utbytet. Denna del syftar till ökad förståelse människor emellan och innebär att fokus även läggs på umgänget mellan deltagarna.

Deltagare på IPP

Som deltagare skall du välja IPP efter ditt intresse för temat, du behöver inte nödvändigtvis kunna en massa om frågan, men bör ha ett genuint intresse av att diskutera, lära mer och fortsätta arbetet på hemmaplan när projektet är avslutat. Då vissa projekt kan innebära en viss psykisk påfrestning bör du fundera igenom innan hur det kommer att påverka dig av att engagera dig i just detta specifika projekt. Som deltagare bör du ha ett intresse av att arbeta i grupp och detta kommer att lära dig utveckla din förmåga till samarbete och ledarskap i interkulturella miljöer.

Den intensiva miljön som ett IPP erbjuder innebär också att du kommer möta olika sätt att hantera konflikter och du kommer introduceras till olika problemlösningsmodeller.

Du är en del av den svenska delegationen. Ni förbereder er tillsammans före projektet, ni diskuterar temat och förbereder en aktivitet som relaterar till temat.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro senast 15 februari.

Avgifter för att delta i internationella program 2016 och 2017

IPP Avgift per deltagare
IPP, 14–18 dagar 1 650 kr **
IPP, 19–23 dagar 2 100 kr **
** Individuella deltagare

För individuella deltagare från 16 år på Youth Meeting, Seminar Camp och IPP tillkommer kostnader för resan, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resebidrag för enskilda deltagare

Enskilda deltagare på internationella program kan ansöka om ett resebidrag på upp till 20%. Läs mer om villkoren och fyll i ansökan här nedan som du skickar till CISV Swedens kassör. Kontaktuppgifter hittar du i ansökan.

  • Resebidragsansökan 117 K

    Resebidragsansökan för deltagare på Seminar Camp, juniorledare (JC) på Village, enskilda deltagare på Youth Meeting, deltagare på International People's Project samt juniorledare på Interchange

Ansökan till individuella platser

Du ansöker via ett formulär under Lediga uppdrag på hemsidan.

Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ned öppnas formuläret för ansökan där du fyller i namn och kontaktuppgifter mm.

Ansökan till International People's Project (IPP)

Ansökan till IPP är uppdelad i två steg.

Först fyller du i namn och kontaktuppgifter.

När du fyllt i alla uppgifter och klickat på ”Skicka ansökan” får du ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig.

När du bekräftat ansökan kommer du till steg två där du får berätta lite om dig själv, tidigare erfarenheter samt motivera varför du är intresserad av temat på IPP-et.

Sista ansökningsdag till IPP är 20 januari.

Projektledare (stab) på IPP

Som projektledare för ett IPP koordinerar du vuxna människor, då alla deltagare är över 19 år, i deras engagemang med att förverkliga målen med just ert projekt. Förutom att ansvara för relationen med samarbetsorganisationen utgör koordineringen av deltagargruppen en central roll i projektledarskapet. Vi söker därför dig som är lyhörd och van vid att arbeta med olika metoder utifrån olika gruppers behov och dynamik. Som projektledare spelar du en viktig roll i att gruppen fungerar socialt så att deltagarna kan förverkliga samarbetet med den valda partnerorganisationen.

Förutom möjligheten att utveckla dina ledaregenskaper avseende gruppprocesser och gruppdynamik får du genom projektledarskapet praktisk erfarenhet av konflikthantering, arbete i team samt en möjlighet att utveckla olika metoder för samarbete mellan CISV och en partnerorganisation. Vidare utvecklas du som ledare och får erfarenhet av att arbeta målorienterat och utvecklar metoder för ett konkret engagemang i fredsutbildningsfrågan.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Kontakt

Om du har allmänna frågor om IPP-programmet, kontakta programkommittén via mailadressen ipp@remove-this.se.cisv.org.

Om du har frågor om ett specifikt läger rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokalförening.