Mosaic

Mosaic Ditt lokala projekt

 • Finns det något du vill förbättra i ditt lokala samhälle?
 • Vill du driva ett lokalt projekt?
 • Vill din lokalförening driva ett lokalt projekt?
 • Vill du delta i ett lokalt projekt?

Mosaic erbjuder lokalföreningar och individer ett program för samhällsbaserad fredsutbildning.

CISV har genomfört Mosaic-projekt sedan 2005.

Ålder: 2-99 år

Antal dagar: Obegränsat

Deltagare: Ingen begränsning
Deltagare samt projektledare (ålder 18+)

Det lokala samhället är en spegelbild av världen. Varje projekt besvarar lokala behov och intressen genom meningsfulla metoder. De flesta projekten är planerade och utförda i samarbete med andra föreningar och de kan komma i många olika former och storlekar. Mosaic-projekt skapar en autentisk läroupplevelse för lokala deltagare av alla åldrar samtidigt som det bidrar till en konkret förändring för ett mer schysst och rättvist närsamhälle.

Ett Mosaic-projekt utvecklar lokalföreningen och knyter an verksamheten till andra organisationer. Ett projekt kan vara stort eller litet, ha ett samarbete med en annan organisation eller inte, handla om vardagsrasism eller köttkonsumtion eller... Har ni en idé? Eller du kanske har viljan men inte vet vad du vill göra projekt om? Du kan vara ordförande i en lokal styrelse, aktiv junior eller kanske aldrig deltagit i CISVs verksamheter förut. Alla kan skapa eller delta i Mosaic-projekt.

Mosaic har fyra grundläggande mål för varje projekts deltagare:

 1. Utforska ett lokalt tema
 2. Tänka kritiskt och kreativt
 3. Aktivt medborgarskap
 4. Styrka lokalt initiativ

Projektledning

Som projektledningsgrupp planerar och genomför ni projektet.

Varje dag ser ni säkerligen saker i er omgivning som gör er upprörda. På väg till skolan/jobbet, i mataffären, på skolgården, vid återvinningsstationen, på biblioteket, på tågstationen, ja var som helst i ert samhälle. Dagligen stöter vi på problem som vi faktiskt kan ha en lösning till. I alla fall har vi ett val att påverka vilket förhoppningsvis leder till en förändring. Fundera på saker som engagerar dig, områden där du tycker det är viktigt att påverka. Alla har vi saker som berör och som vi tycker är viktigt att göra något åt.

Var finns ditt engagemang? Vad skulle du vilja påverka och förändra?

Projektledningsgruppen utgår oftast från en av CISV Swedens lokalföreningar. Har du en idé och inte är medlem i en lokalförening? Inga problem, att bli medlem är lätt och ofta finns det intresserade i lokalföreningen som vill vara med och planera och genomföra projektet.

Kostnader varierar beroende på de olika Mosaic-projektens karaktär, men ofta kostar det ingenting alls. CISV Sweden sponsrar varje projekt med 5 000 kr och det finns ofta möjlighet att söka ekonomiskt stöd från fonder eller lokala organisationer.

Samarbete

Undersök hur andra organisationer arbetar och hämta inspiration från deras verksamhet. Ett samarbete med en annan organisation kan ge projektet många nya vinklar och är oftast givande även för samarbetsorganisationen. Fundera på om ni kan matcha varandra: vilka mål har de och vad vill de förändra? 

Några exempel på möjliga samarbetspartners i Sverige:

Dessutom finns det många mindre föreningar i er kommun. Alltifrån fotbolls­klubbar till pensionärsgrupper. Ett ytterligare tips är att besöka LSU - Sveriges ungdomsorganisationer där ni hittar massor av länkar till ungdomsorganisationer.

Försäkring

Du som deltar i ett Mosaic-projekt måste ha en giltig hemförsäkring (de hemförsäkringar som etablerade svenska försäkringsföretag erbjuder är tillräckliga).

Formulär

För dig som skapar ett Mosaic-projekt finns 'Mosaic Worksheet', ett kombinerat ansöknings- och utvärderingsformulär.

Deltagare

Hör av dig till oss och hör om vi har något pågående projekt i ditt område just nu. 

Att deltaga i ett projekt kostar normalt ingenting.

Försäkring

Du som deltar i ett Mosaic-projekt måste ha en giltig hemförsäkring (de hemförsäkringar som etablerade svenska försäkringsföretag erbjuder är tillräckliga).

Kontakt

Om du har allmänna frågor om Mosaic-programmet, kontakta programkommittén via mailadressen mosaic@remove-this.se.cisv.org.

Om du har en idé till ett lokalt Mosaic-projekt, ta kontakt med din lokalförening.

Mer information

 • Mosaic-handboken 3.6 M

  En handbok i hur man kan göra CISV i sin lokalförening. En handbok i hur CISV kan bli meningsfullt där man bor. En handbok i Mosaic-programmet.