Om oss

Om oss

CISV Malmö-Lund leds av en styrelse, som bemannas av föräldrar, ledare och juniorer som är engagerade i verksamheten.

Mycket av det praktiska arbetet sköts av arbetsgrupper eller enskilda personer. Det kan vara en specifik uppgift, ett evenemang eller ett definierat ansvarsområde som löper över året.

För att bidra till lokalföreningsarbetet krävs ingen förkunskap om CISV, bara lust och vilja. Välkommen att vara med!

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla som har ansvar för en del av CISV Malmö-Lunds verksamhet.

I båda dokumenten syns styrelseledamöterna som fetmarketade namn. Dessa har i sin tur ansvar för den del av verksamheten som listas under deras namn.

I dokumentet "Foraldraansvar lokala evenemang" hittar du info om vilka av årets delegationer/föräldragrupper som ansvarar för att praktiskt förbereda våra olika mindre lokala evenemang, samt lite information om vad som ingår i uppgiften. 

I dokumentet "Styrelse och Arbetsgrupper" hittar du kontaktpersoner till all övrig verksamhet i lokalföreningen, så som administration av våra olika delegationer och delegater, kommunikation, valberedning, fondsökning med mera. Några poster är dock inte tillsatta (ännu). Kanske är du den vi söker? Hör av dig till oss i styrelsen om du vill hjälpa till!