CISV Sweden utvecklas och söker en Generalsekreterare

2009-09-02

[In English below]

Som vår Generalsekreteraren arbetar du med de strategiska mål som CISV Sweden satt upp och utifrån dessa ramar ansvarar du för att organisationen administreras, leds och samordnas på bästa sätt.

För att vara rätt person för tjänsten har du stor erfarenhet av ideella organisationer, gärna ungdomsorganisationer. Du har en relevant akademisk examen och minst två års erfarenhet av arbete i ledande position (yrkesmässigt eller förtroendevalt). Du har lett strategiska processer, haft (någon form av) ekonomiskt ansvar, skapat och mött budgetar samt har lyckats och misslyckats med fondansökningar. Du är skicklig på att formulera dig i tal och skrift och du behärskar engelska helt flytande muntligt såväl som skriftligt.

Som person är du en naturlig ledare – du har förmågan att inspirera och motivera medarbetarna i ditt team. Du är strukturerad och resultatmedveten samtidigt som du är kreativ och ser nya möjligheter för verksamheten. Du har en naturlig fallenhet för att nätverka och besitter ett stort kontaktnät.

Budgetarbete och strategiskt finansieringsarbete är en betydande del av tjänsten. Du har personalansvar för medarbetarna på CISV Sweden’s kansli. Kansliet har idag tre tillsvidareanställda samt ett varierande antal projektanställda och praktikanter. Du rapporterar direkt till CISV Sweden’s styrelse och arbetar utifrån vårt kansli på Södermalm i Stockholm.

Välkommen med din ansökan!
// Jenny Andersson, Ordförande CISV Sweden

Lön enligt överenskommelse (heltid, tillsvidareanställning). Startdatum tidigast 1 januari 2010.
Frågor om tjänsten besvaras av Ordförande Jenny Andersson på telefon 0736-57 90 75.
Ansökan med CV och personligt brev mailas till job [at] se [dot] cisv [dot] org senast söndagen den 13 september.

***

CISV Sweden is looking for a Secretary-General

As Secretary-General, you work with the strategic goals of CISV Sweden. Based on this framework you are responsible for the management of the organization. Your role is to ensure that CISV Sweden is effectively led and well-coordinated.

To be the right person for the job you have extensive experience working in non-profit organizations, preferably youth organizations. You have a relevant academic degree and at least two years experience ofworking in a executive position (professional or volunteer). You have led strategic processes, had financial responsibility, created and implemented budgets, and have succeeded and failed in fund applications. You are good at formulating your ideas orally and in writing (you speak English and/or Swedish fluently).

As a person, you are a natural leader – you have the ability to inspire and motivate others. You are structured and goal-oriented whilebeing creative and aware of new opportunities for development. You have a natural talent for networking and possess a large relevant network.

Budgeting and strategic funding activities are a significant part of the job. You will be responsible to oversee and help guide the work of the employees of the CISV Sweden Office (the office currently has three permanent employees and a varying number of project staff and trainees). You report directly to CISV Sweden’s board and will be based in our office in Stockholm.

Please send your application!
// Jenny Andersson, President CISV Sweden

Salary according to agreement (full-time employment).
Start date no earlier than 1 January 2010.
Questions about the job will be answered by Jenny Andersson, phone +46 736 579075, e-mail: jenny [dot] andersson [at] se [dot] cisv [dot] org.
Learn more about CISV on our website: www.cisv.se (in Swedish) or www.cisv.org (in English).
Applications with your CV and personal letter is sent bye-mail to job [at] se [dot] cisv [dot] org no later than Sunday the 13th of September.

BilagaTypStorlek
pdf CISV_GS_annons_0909.pdfpdf135.35 kB
pdf CISV_GS_annons_ENG.pdfpdf108.11 kB

Kommentarer

Skriv kommentar

Lägg till ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Varje e-postadress kommer att förvrängas på ett för människor läsbart sätt, eller om JavaScript är aktiverat, ersättas med en spamsäker klickbar länk.

Mer information om formateringsinställningar

Uppdatera Skriv in tecknen som visas i bilden.
Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.