Styrelse

CISV Swedens styrelse

Du når CISV Swedens styrelse via e-post: board.list@remove-this.se.cisv.org.

Emma Meurling

Ordförande

E-post:
president@remove-this.se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
– När vår son började närma sig 11 år fick vi reda på CISV genom vänner.

Vad var din första CISV-upplevelse?
– När jag fick höra ”Kiitos” ropas på en barnby där jag hjälpte till och lagade maten.

Vad är ditt uppdrag i styrelsen?
– Nu är jag ordförande i styrelsen efter att ha varit vice ordförande i två år.

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt?
– Jag ville få möjligheten att ge tillbaka till CISV och få vara med och påverka. Jag tycker också att det är väldigt givande och intressanta frågor som tas upp och diskuteras och det är inspirerande människor att jobba med.

Vad gör du när du inte är på CISV?
– Jag arbetar med personalfrågor i mitt civila liv och på fritiden umgås jag med familj, och vänner. Jag tycker också om yoga och att fixa i trädgården.

Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
– Jag är 46 år och i min drömvärld har vi alla lika möjligheter och förutsättningar

Alba Stjärnkvist

Vice ordförande och ekonomiansvarig

E-post:
alba.stjarnkvist@remove-this.se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
– När jag var sju år började mina morföräldrar att varje år undra om det inte var dags för mig att åka på barnby snart. De var medlemmar sedan många år och min moster hade varit med på ett Interchange som tonåring. Jag blev den första, men långt ifrån den sista i kusinskaran som åkte iväg på CISV. Sen dess har jag varit fast och testat det mesta inom CISV.


Vad var din första CISV-upplevelse?
– Min första CISV-upplevelse var en övernattning i Stockholm med andra 10-åringar som ville testa på CISV inför ansökningsperioden till barnby. Vi skulle träffas på Slussen och alla skulle ha med sig en mjölk och en limpa. Det såg ganska roligt ut när vi stod där, 20 tioåringar med stora ryggsäckar och varsin mjölk och limpa i famnen.


Vad är din uppgift i styrelsen?
– Min specifika uppgift i styrelsen är att ha extra koll på ekonomin och ha uppsikt på facebook för styrelsens räkning. Jag bidrar också till det löpande styrelsearbetet.

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt (vara med i styrelsen)
– Jag har sedan tidigare varit med i olika styrelser och tycker att styrelsearbete är både roligt och givande. Jag ville gärna få möjligheten att se CISV ur ett annat perspektiv än barn-/ ledarrollen och genom mitt styrelseuppdrag får jag möjlighet att lära känna CISV som organisation på en helt annan nivå.


Vad gör du när du inte är på CISV?
– Till vardags pluggar jag Politices kandidatprogram med inriktning Nationalekonomi. Under hösten 2016 praktiserar jag även på Transportstyrelsen och håller på med marknadsövervakning. Annars tycker jag om att vara ute mycket och att vara tillsammans med nära och kära. 


Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
– Jag är 21 år och i min drömvärld löser alla sina konflikter konstruktivt. Kommunikation är allas prioritet och vi värnar alla om varandra. Allas olikheter uppmuntras och sjuka skönhetsideal har vi glömt bort.

Stina Fasth

Vice ordförande

E-post: stina.fasth@se.cisv.org

Annika Melin

National Representative (internationell representant), avgående 2017

E-post: annika.melin@se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?– När min son var 11 år fick vi reda på CISV genom en av hans kompisars föräldrar. Min son åkte iväg på barnby och då började jag själv också engagera mig.

Vad var din första CISV-upplevelse?
– Mitt allra första möte med CISV var en delegationsträff. Sedan dess har det blivit många olika lokala familjeaktiviteter, nationella möten, som Höstforum, och internationella möten, som Global Conference.

 Vad är din uppgift i styrelsen?

– Jag är Sveriges nationella representant i internationella CISV-sammanhang (NAR). Det betyder att det är jag som har kontakt med de andra medlemsnationernas representanter och säkerställer att göra CISV Swedens röst som medlem hörd i CISV-frågor på internationell nivå.

Varför ville du engagera dig nationellt i CISV?

– Jag ser mig själv som en världsmedborgare och CISVs fokus på global vänskap brinner jag för. Därför passar också rollen som nationell representant (NAR) mig väldigt bra, då jag hoppas kunna bidra till att göra CISV mer känt både nationellt och internationellt. Jag har fått helt nya perspektiv som styrelseledamot och fått förmånen att kunna arbeta både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vad gör du när du inte är på CISV?

– I första hand är jag mamma till Mimmi och Einar (även om de inte är barn längre). Jag arbetar annars som projektledare och på fritiden skriver jag böcker, kör motorcykel och dansar argentinsk tango. Jag är intresserad av lingvistik och kommunikation och reser gärna och utforskar andra kulturer. Jag har även grundat en trespråkig hälsofrämjande Montessori- skola och förskola med CISV-liknande värderingar.

Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
– Jag är skytt och född i drakens år (fyller 52 i November). I min drömvärld finns inte längre några nationsgränser, utan omtanken har segrat över egoismen och acceptansen har besegrat rädslan och misstänksamheten. Alla lever i harmoni med varandra och naturen och vi har dragit lärdom av vårt förflutna. Vi lever och njuter av ett nu som även gynnar vår gemensamma framtid.   

Björn Kåberger

National Representative (internationell representant), tillträdande 2017

E-post: bjorn.kaberger@remove-this.se.cisv.org

Vendela Storkamp

Ledamot

E-post: vendela.storkamp@remove-this.se.cisv.org

Sissela Sjögren

Ledamot vald av juniorerna och kontaktperson för kommittéerna

E-post: sissela.sjogren@se.cisv.org

Vilhelm Österås

Ledamot vald av juniorerna.

E-post: vilhelm.osteras@remove-this.se.cisv.org

Anton Larsson

Ledamot vald av juniorerna, suppleant

E-post: anton.larsson@remove-this.se.cisv.org

Styrelsens sammansättning och funktion

Mellan årsmöten leds organisationens förvaltning, verksamhet, kommittéarbete och övriga angelägenheter av styrelsen. Styrelsen fattar beslut i alla frågor som inte ska fattas på Årsmöten. Styrelsen kan fatta beslut om att anställa eller arvodera personal eller, om generalsekreterare är utsedd, delegera sådant beslut till generalsekreteraren.

Styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav en ska vara ordförande, två vice ordförande, en ekonomiansvarig och en organisationens representant vid CISV Internationals Årsmöte. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa skall vara juniorrepresentanter.

Ledamöter som inte är juniorrepresentanter eller organisationens representant till CISV Internationals Årsmöte väljs av Årsmötet för tiden från Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Ledamoten kan därefter omväljas av Årsmötet för ytterligare två år vid två på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän tidigast två år därefter.

Juniorrepresentanter väljs av juniorstrukturens samarbetsorgan för tiden från ordinarie Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Suppleant för dessa väljs för tiden från ordinarie Årsmötets avslutande och intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter.

Organisationens representant till CISV Internationals årsmöte väljs av Årsmötet för en period om tre år med början närmast följande kalenderår.

Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse från ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter varav minst en juniorrepresentant eller dess suppleant är närvarande.

Beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut får fattas per capsulam.