Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. I Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Tilldelning 2020

Under 2020 kommer CISV Båstad-Bjäre ha följande Interchange:

  • USA - sommaren 2020 (åldersgrupp 12-13 år)
  • Frankrike - sommaren 2020 (åldersgrupp 13-14 år)

Informationsträffar

Under oktober månad 2019 håller vi i informationsträffar för de som är intresserade av att åka på något internationellt program under sommaren eller vintern 2020. Det finns möjlighet att delta i följande informationsträffar:

  • Tisdagen den 22 oktober i Kungsgårdsskolans matsal i Ängelholm 18.30
  • Onsdagen den 23 oktober i Parkskolans matsal i Laholm 18.30
  • Söndagen den 27 oktober på Musteriet i Båstad 15.00

Kontakta mega.bastad-bjare@se.cisv.org för frågor.

Kostnader

Kostnaden för att delta i ett Interchange 2020 med CISV Båstad-Bjäre är 2 000 kr per deltagare.

Till detta tillkommer reskostnaden för deltagaren samt en del av ledarens reskostnad (delas upp mellan deltagarna). Kostnad för läkarundersökning och andra förberedelser, samt kostnader för deltagarens partner under den svenska delen av utbytet.

Det är viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor till delegationsträffar, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Saknar du någon information, eller har några frågor, kontakta Interchange-ansvarig: lic.bastad-bjare@se.cisv.org.

Ansökan

Vill du och din familj vara med på ett spännande utbyte?

För att ansöka till Interchange behövs följande delar:

Sista ansökningsdag är den 1 december 2019.

Sitemap
Close

Sök