Interchange

Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. I Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Under 2017 kommer CISV Båstad-Bjäre ha en delegation som deltar i följande Interchange:

  • Österrike - sommaren 2017 (åldersgrupp 13-14 år)

För att delta under utbytet ska en vara född mellan 2002-06-01 och 2004-08-31.

Kostnader

Kostnaden för att delta i ett Interchange 2017 med CISV Båstad-Bjäre är 2 000 kr per deltagare.

Till detta tillkommer reskostnaden för deltagaren samt en del av ledarens reskostnad (delas upp mellan deltagarna). Kostnad för läkarundersökning och andra förberedelser, samt för deltagarens partner under den svenska delen av utbytet tillkommer också.

Det är viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor till delegationsträffar, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Saknar du någon information, eller har några frågor, kontakta Interchange-ansvarig: interchange.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org.

Ansökan

Vill du och din familj vara med på ett spännande utbyte?

För att ansöka till Interchange behövs följande delar:

Sista ansökningsdag är den 15 december 2016 och då ska ansökan vara komplett enligt ovan.

Ansökan skickas via mail till lic.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org från vårdnadshavares mailadress.

Vid stort söktryck sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i slutet av december.