Step Up

Step Up

Step Up är ett mångkulturellt läger där ungdomar från nio länder, totalt 35 deltagare, deltar. Ungdomarna själva har ansvar för planeringen av lägrets innehåll. Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron. En ledare från varje delegation och de fem stabsmedlemmarna som finns på lägret stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati. Varje projekt fokuserar på ett specifikt förutbestämt tema som man utvecklar diskussioner och aktiviteter kring.

Målet med lägret är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Lägret ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroendet och stimulera kritiskt tänkande.

Samtliga deltagare ska delta under en nationell utbildningshelg (PreImpact) under våren.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org.

Under 2017 har CISV Båstad-Bjäre inbjudits att skicka en delegation till följande Step Up:

  • Milano, Italien - 14 juli – 15 augusti

För att delta på ovanstående läger ska man vara född mellan 2001-06-01 och 2002-08-31.

  • Guatemala City, Guatemala - 27 december 2017 – 18 januari 2018

För att delta på ovanstående läger ska man vara född mellan 2002-11-01 och 2004-01-31.

Ansökan

Tag chansen, åk på ett tre veckor långt Step Up i sommar eller vinter!

För att ansöka till Step Up behövs följande delar:

Sista ansökningsdag var den 16 december 2016. Men det finns fortfarande en plats kvar för en kille till Italien så tveka inte med att söka! Skicka in komplett ansökan enligt ovan.

Ansökan skickas via mail till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org från vårdnadshavares mailadress.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i januari.

Kostnader

Deltagaravgift: 4 500 kr. I avgiften ingår lägervistelsen inkl. mat och logi. Tillkommer gör resekostnad för deltagaren samt del av ledarens resa (delas mellan deltagarna). Andra förberedelser och t.ex. läkarundersökning tillkommer också.

Det är viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor till delegationsträffar, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.