Village

Village

Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare. Ett Village varar i fyra veckor.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Tips! Läs historier och berättelser från personer som varit på Village med oss!

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org.

Tilldelning 2019

Under 2019 har CISV Båstad-Bjäre inbjudits att skicka delegationer till följande Village:

  • Colombia - 22 juni - 19 juli
  • Norge - 28 juni - 25 juli
  • Brasilien - 5 juli - 1 augusti
  • Indien - 28 december 2019 – 24 januari 2020

För att kunna söka på sommaren behöver man vara född mellan 2007-06-01 – 2008- 08-31.

För att söka på vintern måste man vara född 2007-11-01 – 2009-01-31.

Informationsträffar

Under oktober månad 2018 kommer vi hålla i informationsträffar för er som är intresserade av att åka på något internationellt program på sommaren eller vintern 2019. Information om dessa kommer spridas till skolorna i respektive kommun.

Välkomna till en av våra informationsträffar!

Hör av er till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org med eventuella frågor, så kan vi besvara dem antingen via mail eller på informationsträffarna.

Informationsträffarna för 2019 års program har redan ägt rum. För mer information, kontakta mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är 2019:

OmrådeLänderKostnad
Inom NordenNorge7 500 kr
Inom EuropaVi har inte blivit tilldelad någon delegation inom Europa.10 000 kr
Övriga världen (sommar)Brasilien och Colombia13 000 kr
Övriga världen (vinter)Indien15 000 kr

Till detta tillkommer även lite kostnader i samband med förberedelserna, såsom material till nationaldräkt/scrapbook, läkarundersökning mm.

Det är också viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Ansökan

Är du intresserad av att åka på Village under 2019?

Så här gör du för att söka:

  • Delta på en av våra informationsträffar.
  • Medlemskap i CISV Båstad-Bjäre (information om medlemskap).
  • Korrekt ifyllt ansökningsformulär (bifogat nedan).
  • Kopia på barnets pass (för att underlätta bokning av resor). Saknar ni pass i dagsläget? Hör av er!

Sista ansökningsdag är den 11 november 2018 och då ska ansökan vara komplett enligt ovan.

Ansökan skickas via mail till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org från vårdnadshavares mailadress.

Efter ansökan har skickats in ska barnet delta på ett introduktionsläger. Se information nedan.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i december.