Village

Village

Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare. Ett Village varar i fyra veckor.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org.

Tilldelning 2017

Under 2017 har CISV Båstad-Bjäre inbjudits att skicka delegationer till följande Village:

  • Cincinatti, USA - 24 juni – 21 juli
  • Jönköping, Sverige - 30 juni - 27 juli
  • Telemark, Norge - 30 juni - 27 juli
  • Budapest, Ungern - 7 juli - 3 augusti
  • San José, Costa Rica - 27 december 2017 – 23 januari 2018

För sommarlägren ska man vara född mellan 2005-06-01 och 2006-08-31. Motsvarande födelsedatum för vinterlägret är 2005-11-01 och 2007-01-31.

Ansökan

Är du intresserad av att åka på Village under 2017?

Så här gör du för att söka:

  • Delta på en av våra informationsträffar.
  • Medlemskap i CISV Båstad-Bjäre (information om medlemskap).
  • Korrekt ifyllt ansökningsformulär (bifogat nedan).
  • Kopia på barnets pass (för att underlätta bokning av resor). Saknar ni pass i dagsläget? Hör av er!

Sista ansökningsdag är den 27 januari 2017 och då ska ansökan vara komplett enligt ovan.

Ansökan skickas via mail till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org från vårdnadshavares mailadress.

Efter ansökan har skickats in ska barnet delta på ett introduktionsläger. Se information nedan.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i mitten av februari.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är 2017:

OmrådeLänderKostnad
Inom NordenSverige, Norge7 500 kr
Inom EuropaUngern10 000 kr
Övriga världen (sommar)USA13 000 kr
Övriga världen (vinter)Costa Rica15 000 kr

Till detta tillkommer även lite kostnader i samband med förberedelserna, såsom material till nationaldräkt/scrapbook, läkarundersökning mm.

Det är också viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Introduktionsläger

Som en del i ansökningsprocessen krävs att man deltar på ett introduktionsläger. Där presenteras CISV lite närmare för barnen och man får en snabb inblick i hur det är att vara på ett internationellt läger. Platsen för lägret är Fort Anna, en scoutgård i Ängelholm (Skälderviken). Lägret pågår från fredag kväll till söndag lunch och kostar 300 kronor.

Den 3-5 februari inbjuds alla sökande till ett introduktionsläger. Det är en obligatorisk del av ansökan att delta under helgen, boka därför in denna redan nu!

Undrar du något? Hör av dig till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org med dina frågor.