Youth Meeting

Youth Meeting

Youth Meeting är ett läger där deltagare från olika nationer samlas. Antalet nationer beror på vilken åldersgrupp man valt att bjuda in till lägret. Man åker i en delegation med en ledare. Det finns även en stabsgrupp (3-5 personer) på lägret.

Ett av målen med Youth Meeting (YM) är att uppmuntra ett fortsatt engagemang inom CISV. Aktiviteterna på ett YM byggs kring ett i förväg bestämt utbildande tema.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org.

Under hösten 2016 kommer CISV Båstad-Bjäre få besked om tilldelning av läger inför 2017. Håll utkik här på hemsidan och på vår Facebook-sida efter uppdateringar.