Vi arrangerar

Vi arrangerar

För att CISV Båstad-Bjäre ska ha möjligheten att skicka iväg barn, ungdomar och vuxna på läger runtom i världen måste vi även ställa upp och arrangera egna. Eftersom föreningen drivs av ideella krafter behövs det hjälp vid våra egna arrangemang. Ju fler vi är som hjälper till, desto mindre behöver var och en göra.

Youth Meeting 2017

Den 1 - 15 juli 2017 kommer CISV Båstad-Bjäre stå som värd för ett internationellt Youth Meeting. Vi bjuder in enskilda deltagare från 19 år och uppåt som tillsammans ska spendera två veckor på en lägergård här i Sverige.

För att lyckas med ett arrangemang som detta krävs det engagemang från alla våra medlemmar. Det handlar om väldigt spridda arbetsuppgifter och alla kan bidra med något!

Några exempel på vad vi behöver hjälp med:

  • Värdfamiljer ev. före resp. efter lägret beroende på restider
  • Matlagning under lägret
  • Sponsring
  • Iordningsställande av lägergården
  • Städning av lägergården
  • Transporter av olika slag

Kajsa Gustafsson-Burns sköter samordningen av alla ideella resurser i samband med lägret. Känner du att du skulle kunna hjälpa till med samordningen? Hör av dig till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org eller telefonnumren nedan för att stämma av med Kajsa.

Känner du att du kan bidra med någonting av ovanstående? Hör av dig till mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org. Frågor går bra att ställa via mail eller via telefon: 0706-476813 eller 035-220525.

Tillsammans klarar vi allt!