CISV Helsingborg - Kallelse årsmöte

Välkommen till CISV Helsingborgs årsmöte och gör din röst hörd

CISV Helsingborg är en ungdomsförening vilket betyder att merparten av våra medlemmar är barn och ungdomar. Det är bara medlemmar som får rösta på årsmötet. Visserligen tycker säkert många av barnen och ungdomarna att det är roligare med en junioraktivitet istället för att delta på årsmötet, och lämna över rösträtten till föräldrar eller någon annan, men det följer inte våra stadgar. Vi har i år lagt mötet i samband med årets delegationsdag så kan förhoppningsvis fler delta.

Därför vill vi på detta årsmöte bjuda in våra medlemmar till årsmötesförhandlingarna och visa hur ett demokratiskt möte går till. Vi tror dock att alla medlemmar hade uppskattat ett kort och effektivt möte så därför ber vi er komma väl förberedda.

Kallense och dagordning hittar ni via länkarna till höger. Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkning för 2022 kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor innan mötet (29/1 2023).

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Mall för dessa finns i länken till höger. Dessa skickas via mail till Kristian Hasselqvist, kristian.hasselqvist@cisv.se

Mötet genomförs i Eskilminnes klubbstuga på Gärdesgatan 4 i Helsingborg, intill idrottsplatsen Harlyckan.

Hjärtligt välkomna!

Hälsningar
Styrelsen i CISV Helsingborg

Tags

#Helsingborg

Tid och plats

När

2023-02-12 15:30 - 16:30

Plats

Eskilminnes klubbstuga
Gärdesgatan 4 i Helsingborg, intill idrottsplatsen Harlyckan.

Nedladdningar

Download Kallelse och dagordning årsmöte 2023Download motionsmall.doc

Sitemap
Close

Sök