CISV Strängnäs årsmöte

Det är dags för CISV Strängnäs årsmöte

Välkommen till CISV Strängnäs årsmöte!

Det kommer att vara tisdagen den 5 mars kl 19 i Montessoriskolans lokaler.

Dagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
 2. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande för föreningen.
 8. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 9. Val av revisorer jämte suppleanter.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Val av föreningens representanter till förbundets styrelse/stämma.
 13. Övriga frågor som anmälts till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet samt frågor styrelsen har att förelägga årsmötet.

Alla medlemmar över 11 år har rösträtt dock måste ni ha betalt medlemsavgift för 2019 för att få rösta

Vänliga hälsningar,
Styrelsen CISV Strängnäs

Tags

#Strängnäs

Tid och plats

När

2019-03-05 19:00 - 20:30

Plats

Montessoriskolan i Strängnäs

Arrangör

CISV Strängnäs

Sitemap
Close

Sök

Genom att använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.
Hitta ytterligare information på Cookies
Ok