Skapa ditt projekt

Förra hemsidan

Skapa ditt projekt

Genom de olika stegen på den här sidan kan du få tips på hur du planerar ett eget projekt. 

Var flexibla! 
Kanske kommer ni inte att kunna genomföra projektet som ni tänkt er. Det kan handla om allt från att antalet deltagare inte blev så många som ni hoppats på eller fler än ni planerat. Kanske hoppade er samarbetsorganisation av eller så räckte inte pengarna. Men det går att på kort tid hitta andra inriktningar och att anpassa aktiviteterna. Var flexibla och fundera igenom vad ni kan göra istället. 

Stressa inte! 
Ett projekt håller ofta ett högt tempo och det är mycket att hålla reda på. Dela därför upp ansvaret mellan projektdeltagarna. Och glöm inte bort att hela tiden berätta för varandra vad ni gör. Ha möten under projekttiden då ni diskuterar hur det går och vilka problem som dykt upp. Uppmuntra och motivera varandra! Och glöm inte bort att ge varandra konstruktiv kritik. På så sätt motverkar ni stress. 

1. Vad ska det handla om?
Det är smart att börja med att välja ett tema som du vill arbeta med. Vad tycker du är intressant? Vilka frågor vill du jobba med? Under Fyra delar av fred hittar du fyra områden utifrån vilka du kan välja ett tema du gillar. Under Vad gör dig förbannad hittar du trädmodellen som hjälper dig att identifiera det som du vill jobba med.

2. Ställ upp tydliga mål
Vad vill du uppnå? Vilken förändring vill du se? Tänk på att vara realistisk.ASK-modellen hjälper dig att se vad som måste göras för att ditt mål ska uppfyllas. Vilka attityder, färdigheter och kunskaper vill du se efter att projektet är avslutat?

3. Vilka vänder du dig till?
Vem ska du rikta ditt projekt till? Vem behöver du arbeta med för att nå den förändring du vill se? Är det en eller flera målgrupper? Vilken ålder har de? Var och hur hittar du deltagarna? Det är bra att noga tänka igenom förutsättningarna bland dem som du vänder dig till. Vad är speciellt för din målgrupp, hur når man enklast ut till deltagarna och vilka tider passar bäst för aktiviteter och för att träffas?

4. Hur ska du göra?
Vilket sätt är bäst för att du ska kunna uppfylla dina mål? Vill du göra ett läger, ett samhällsbaserat eller ett familjebaserat projekt? Tänk igenom vad det finns för resurser i din omgivning, personer du kan kontakta och vilken form som passar bäst. Är det en musikfestival ni vill göra? Ett dagläger? Ett ungdomsforum för att samla unga från olika stadsdelar i staden där du bor? Läs mer om olika varianter under Fredsutbildning i praktiken. Hur länge ska ditt projekt pågå? Gör en tidsplan!

5. Vad ska ni göra? 
Hur uppnår du bäst målet? Läs mer om Upplevelsebaserat lärande för att få inspiration. Glöm inte bort att planera hur du ska skapa en trygg och bra känsla för dem du arbetar med. Hämta inspiration under Aktivt deltagande.

6. Andra saker att tänka på
Vem ska genomföra projektet? Är det du eller någon annan? Finns det någon du vill samarbeta med – kanske en organisation som arbetar mycket med frågan du vill jobba med? Hur ska du marknadsföra projektet? Behöver du något material eller några pengar? Hur ska du få tag på det? Finns det någon som vill sponsra projektet?

7. Utvärdering
Hur ska du utvärdera projektet? Var hittar du dina bevis på att du nått målet? Glöm inte att planera utvärderingen så att den sker fortlöpande under hela projektet. Läs mer under Att använda nya erfarenheter.

8. Genomförande
Nu är det bara att köra! Tänk på att oavsett hur väl du har planerat ditt projekt så blir det aldrig som du tänkt dig. Det är inte nödvändigtvis ett problem utan ibland kan oväntade vändningar även de leda fram till målet. Glöm därför inte bort att vara flexibel och att inte stressa upp dig för att allt inte blir som i projektbeskrivningen.

9. Lär från ditt projekt
Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Borde något ha planerats annorlunda? Hur löste ni oväntade problem? Använde ni alla pengarna? Dokumentera gärna ert projekt med exempelvis text och bilder så att andra också kan lära av ert projekt.

“If your project doesn’t work, look for the part that you didn’t think was important.” / Arthur Bloch

10. Är det fler saker som gör dig förbannad?
Gör ett projekt till! Använd dina erfarenheter och gå till punkt 1 igen!

Checklista för projekt

 • Tema
 • Mål
 • Målgrupp
 • Projekttyp
 • Metoder
 • Resurser
 • Tidsplan
 • Projektgrupp
 • Samarbeten
 • Budget
 • Marknadsföring
 • Utvärderingsmetoder
 • Genomförande
 • Utvärdering
 • Dokumentation