Strategier för att skapa fred

Förra hemsidan

Strategier för att skapa fred

Konflikter är något positivt i människors liv eftersom konflikter, om vi löser dem på ett konstruktivt sätt, bidrar till att vi lär oss att leva tillsammans. 

Det finns många olika strategier för att skapa fred, lösa konflikter och på så sätt nå positiv fred. Ett sätt som ofta diskuteras är ickevåld. Begreppet innebär mer än att bara vägra våld. Ickevåld är alternativa vägar och metoder för hur konflikter, orättvisor och strukturellt våld kan lösas. Det kan bedrivas på många olika sätt men handlar i grunden om att hitta metoder för konfliktlösning som inte är våldsamma. Det kan vara protester av olika slag, demonstrationer eller att medvetet bryta mot lagar och bestämmelser som begränsar människors rättigheter.

För att nå positiv fred är det viktigt att vi ser till att lära oss av varandra, använder oss av varandras styrkor och samarbetar. Alla i ett samhälle ska ges möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter om saker som berör dem, få möjlighet att tänka och att ta del i vårt gemensamma vardagliga liv. 

Att ha ett stort kontaktnät och många vänner över hela världen, eller inom en stad eller region, gör det enklare att sprida ut, dela på och snappa upp bra idéer. En världsmedborgare har bestämt sig för att arbeta aktivt för en fredligare värld – men det kan han eller hon inte göra ensam.