Världsmedborgarna

Förra hemsidan

Världsmedborgarna

En världsmedborgare behöver vara öppensinnad, flexibel, ha en vilja att välkomna andra människor och vara beredd på att ta ansvar för sina egna handlingar och beslut. Det finns en massa saker som vi alla måste bli bättre på, som kritiskt tänkande, självreflektion och att vara kreativ när man löser problem. 

Vi måste också bli bättre på att ta ett globalt ansvar för händelser i världen. Genom vänner och media får vi hela tiden kunskap om andra länder, kulturer, religioner och regionala förhållanden. 

Det uppstår dock alltid konflikter som är mer eller mindre svåra att lösa. En bra start för att ta itu med problem är att fundera igenom hur pass öppensinnad du själv är. Du kan fråga dig själv hur pass flexibel du är och hur du agerar när du träffar personer med andra värderingar än dina? Att fundera igenom hur du tänker och agerar skapar perspektiv. På så sätt kan du också enklare sätta dig in i en annan människas situation. 

Även om allt fler snabbare får reda på vad som händer runt om i världen innebär det inte alltid att vi anstränger oss så mycket för att verkligen bidra till en lösning på konflikterna. Och samtidigt som statsgränser suddas ut och den nationella identiteten för en del känns mindre viktig är det många som fortfarande saknar möjlighet att delta i denna del av globaliseringen. Många saknar elektricitet, tillgång till rent vatten och har aldrig fått gå i skolan.     

Globalisering, det vill säga när länder och världsdelar knyts ihop i gemensamma nätverk, är inte ett nytt fenomen men har blivit väldigt laddat och omdiskuterat från 1990-talet och framåt. Det har beskrivits som något där vissa länder i världen utnyttjar andra länders befolkningar. Internationella företag anklagas för att betala dåliga löner och för att arbets-förhållandena på vissa fabriker är bristfälliga. Men globalisering och den mer sammanlänkade världsmarknaden framhålls också som orsaken till att fler och fler får gå i skolan och att fattigdomen minskat i världen. 

I en global värld är det viktigt att utveckla en fredskultur och vi måste öka vår förståelse för andra. En världsmedborgare ska kunna arbeta och umgås med alla utan att ge upp det han eller hon själv tror på. Oavsett om den du träffar tror på en annan gud, är född i ett annat land, är ateist eller har en annan politisk uppfattning.