Positiv fred

Förra hemsidan

Positiv fred

Det finns mycket som begränsar människors liv som har en avgörande betydelse för våra olika livsöden, vår livslängd och frihet. Strukturellt våld som rasism, sexism, fattigdom och brist på utbildning måste bekämpas för att det ska råda fred. Vägen dit kan kännas lång. Inte minst eftersom det ofta är svårt att peka ut vem som utövar diskrimineringen och det strukturella våldet. Ofta handlar det om traditioner och invanda mönster som kan vara svåra att få människor att sluta följa. 

Fred beskrivs alltför ofta som ett tillstånd som bara råder mellan länder. Denna form av fredsbeskrivning kallas för negativ fred eftersom freden inte ses som ett naturligt tillstånd utan snarare som en motsats till krig.

Fred är ett sätt att bete sig på i vardagen. Fred är ett sätt att leva och inte bara ett mål. Det är inte motsatsen till krig utan frånvaro av strukturellt våld. I fokus finns det som kallas för positiv fred och fredskultur. 

När alla får göra vad de kan 
Alla i ett samhälle kan inte bli astronauter eller operasångare, men människor som har potential och en vilja att bli det ska ha lika förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Det ska inte spela någon roll i vilken stadsdel du växer upp, i vilken familj du är född eller hur du ser ut. Är du riktigt bra på matematik ska inga former av strukturellt våld hindra dig från att studera rymdforskning. Om du är bra på att sjunga borde du ha samma möjlighet att utveckla dina talanger som alla andra. 

Först när människors olika potential och förmågor har samma utrymme råder det fred. Men det handlar inte bara om utbildning och karriär. Människor måste också ha utrymme att leva sitt vardagliga liv som de vill. Två män eller två kvinnor som lever tillsammans ska ha rätt att få kalla sig för ett par eller familj, precis lika mycket som en kvinna och en man har rätt till det.

Enskilda personer ska ha rätt att leva som de vill, så länge de inte skadar andra. Det är något som gynnar samhället i sin helhet. När människor utvecklas och känner sig delaktiga i samhället stärks det. Möten och utbyten gynnar oss alla.