Ämne

Blogg

Som du kanske vet handlar CISV Göteborgs, CISV Mölndals och Ale Gymnasiums mosaikprojekt om att skapa en plattform för språk- och kulturutbyte. Den...

Läs mer

I december 2015 planerar CISV Göteborg och CISV Mölndal att sjösätta vårt nästa Mosaikprojekt på tema integration: Mötesplats Göteborg

Läs mer

Ibland kan det vara klurigt att hitta rätt informationsflöde för det man är intresserad av, mängden Facebookgrupper där aktuell information dyker upp...

Läs mer