Ämne

Blogg

Under våren har CISV Göteborgs integrationsprojekt varit högaktuellt. Läs om hur vår avslutande träff gick och vad som händer till hösten!

Läs mer

”Tredje gången gillt” är ett svenskt ordspråk, men för vårt integrationsprojekt var träff nummer fem vårt magiska antal. Läs om du det gick!

Läs mer

Ännu en träff har framgångsrikt genomförts. Trots att vi precis lyckades boka in den samtidigt som det persiska nyåret så blev vi ca 20 personer.

Läs mer

Vad händer när 40 deltagare och åtta nationaliteter möts över namnlekar, fika och brädspel? Integration in the making!

Läs mer