CISV Swedens Höstmöte 2015

CISV Swedens årliga extra årsmöte hölls i Alnäs utanför Uppsala den 3-4 oktober i år. Läs om vad som hände!

Varje år håller CISV Sweden under hösten ett extra årsmöte för att behandla motioner och personval till våra nationella kommittéer. Mötets namn har skiftat lite mellan Höstmöte och Höstforum beroende lite på vad en velat få ut av det samt vilka som förväntas delta. Oavsett namn innebär dock alltid detta möte en stor injektion av energi till deltagarna, och frön till nya idéer sås hos många. 

Årets upplaga av Höstmötet hölls i Alnäs utanför Uppsala helgen den 3-4 oktober. Representanter från 13 av våra 15 lokalföreningar deltog och tillsammans med styrelsemedlemmar, kommittéer och andra intresserade uppgick deltagarantalet till drygt 40. 

Sessioner

Under helgen hölls flera bra sessioner vars huvudsakliga tema var organisationsutveckling. Generalsekreterare Karin lärde ut hur en bör gå tillväga när fondansökningar utformas, webmaster Jonas höll en utbildning i hur vår nya hemsida fungerar, och ordförande Ida lät oss begrunda hur vi vill att CISV Sweden ska se ut 2030. Den sistnämnda sessionen resulterade i ett uppsjö av kreativa alternativa vägar att gå för att öka CISVs relevans, inkludering och räckvidd. Bland annat lyftes "radikala" tankar om att helt skrota eller i grunden omarbeta våra program, avskaffa våra National Associations (alltså CISV Sweden), och byta namn på hela organisationen. Aktiviteten var en rolig tankelek som hjälpte oss bredda våra vyer för vad CISV är och vad den skulle kunna vara. Vi får helt enkelt se vad framtiden för med sig!

Extra årsmöte

Under söndagen hölls också det extrainsatta årsmötet. Vi behandlade sammanlagt tre motioner där stort fokus hamnade på CISV Swedens ekonomi. Resultatet av motionerna blev att den nationella styrelsen får i uppdrag till vårmötet att se över om en kostnad ska tas ut för deltagande på våra nationella arrangemang, som tidigare varit gratis. 

Utöver motionsomröstningar skedde också val till våra kommittéer. Vissa kommittéer, som varumärke-, IT- och kommunikationskommittén fick ett stort tillskott av medlemmar. Likaså fick ekonomisk utveckling för första gången på flera år två stycken intresserade. Tyvärr fanns det också kommittéer som hade behövt påfyllning; både MEGA-kommittén (som fyllde två av sina fyra platser) samt Utbildningskommittén (tre av fyra platser) kan komma att få ett tufft år. Om du är nyfiken om vad dessa kommittéer pysslar med och kanske grunnar på ett engagemang kan du läsa mer om dem här.

Årets Höstmöte genomsyrades av en positiv atmosfär med många djupt involverade människor som vill utveckla CISV och jag kan varmt rekommendera alla intresserade att delta nästa vår eller höst då våra två årsmöten för 2016 ska hållas. Håll dig uppdaterad!