Välkommen på Sommareko!

Sommaren är snart över och de 10 delegationer från Göteborgstrakten som varit ute i sommar är snart hemma igen. Kom och lyssna på när de delar med sig av sina erfarenheter och få reda på vad som händer i CISV det närmsta!

Sommaren är över och snart har över femtio barn och unga som rest med CISV Göteborg och CISV Mölndal kommit hem igen. Förmodligen har föräldrar, syskon, släkt och vänner fått höra om alla fantastiska upplevelser, knasiga traditioner och starka vänskapsband som knutits. För en utomstående kan det nästan vara svårt att förstå alla känslor och nya idéer som ploppat ut. Därför vill vi i CISV fira allas hemkomst, men också låta våra barn och unga träffa andra som haft liknande upplevelser för att bygga på denna CISV-känsla även på hemmaplan!

CISV även lokalt

Den 27e augusti kl 14:00 träffas vi i CISV Mölndals lokal på Bergmansgatan 14. Det bjuds på fika och CISV-aktivitet för unga och gamla. Vår Juniorgrupp kommer finnas på plats och bjuda in nya medlemmar till att vara en del av vår Juniorverksamhet. Båda föreningarnas styrelser kommer vara där för att informera om hösten, framtida läger och program samt hur ett framtida engagemang kan se ut. Dessutom kommer massor av andra föräldrar, deltagare och ledare finnas där för att dela med sig av upplevelser (delegationer har ofta detta som sin första återträff!).Slutligen kommer vi även tacka alla de som engagerat sig under året och gjort allt. Sammanfattningsvis är det en dag du inte vill missa!

Vid frågor, kontakta president.goteborg@se.cisv.org eller president.moldal@se.cisv.org.