Interchange

Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. I Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Ålder: 12-15

Antal dagar: 14-28 x 2

Deltagare: <28, 2 delegationer
6-12 deltagare och 1 ledare (ålder 21+) samt ev. 1 juniorledare (ålder 18-20) per delegation

Deltagare på Interchange

Som deltagare bör du vara självständig och kunna ta egna initiativ, du bör ha lätt att samarbeta och vara nyfiken på att lära dig mer om det andra landet och familjen som du kommer att bo hos. En viktig del av utbytet är att lära  sig om det nya landet och dess kultur och att lära kompisen från det andra landet om Sverige och den kultur som du är en del av. Innan Interchanget kommer du att kommunicera med din partner i det andra landet och förbereda vad ni skall göra när ni ses. Gruppen ses vid flera tillfällen innan Interchanget och planerar och diskuterar tillsammans.

Under utbytet planerar och genomför ni inom grupper aktiviteter som har med utbytets tema att göra. Som deltagare utvecklar du din förmåga att arbeta i grupp, din självständighet och förmåga att möta andra kulturer.

Ledare på Interchange

Som ledare för ett Interchange bör du ha ett intresse för att organisera och koordinera då en stor del av uppdraget innebär praktisk koordination av en stor grupp ungdomar. Du bör vara intresserad av att utveckla dina personliga ledaregenskaper, samarbeta i team med andra vuxna och arbeta med ungdomarnas gruppdynamik och de processer som följer med detta.

Före och under utbytet sitter du som spindeln i näten tillsammans med den andre ledaren och juniorledarna (då sådana finns) och skall tillsammans planera genomförandet av utbytet mellan familjerna. Inom den egna gruppen arbetar ni med temat och diskuterar detta samtidigt som ni förbereder deltagarna och familjerna på vad utbytet kommer att innebära. För att klara av att genomföra uppdraget bör du bo i närheten av (på samma ort som) deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet, före, under och efter utbytet.

Efter avslutat utbyte kommer du ha utvecklat din förmåga att leda, organisera och koordinera. Du kommer att ha fått praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering.

För att bli ledare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta såväl med ungdomar som med deras föräldrar, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Juniorledare på Interchange

Som juniorledare bör du ha ett genuint intresse av att utveckla dina personliga ledaregenskaper och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från antingen CISV eller annat engagemang kring barn och ungdomar. Tillsammans med ledaren söker du information om partnerlandet och utbytets tema för att på bästa vis kunna förbereda gruppen för utbytet. Du stöttar gruppen i deras planerande av aktiviteter och i deras praktiska förberedelser.

Genom erfarenheten som juniorledare lär du dig ta ansvar, arbeta i team och utveckla dina ledaregenskaper. Du kommer att få praktisk erfarenhet av aktivitetsplanering och organisering av projekt likt detta såväl som träning i konflikthantering.