Step Up

Step Up

Ålder: 14-15

Antal dagar: 23

Deltagare: ~50, 9 delegationer
deltagare (2 tjejer och 2 killar) och 1 ledare (ålder 21+) per delegation samt 5 projektledare (ålder 21+)

Step Up är ett tre veckor långt läger för 14–15-åringar. Ungdomarna tar själva ansvar för planeringen av lägrets innehåll och utvecklar samtidigt sina kunskaper och färdigheter i ledarskap. Varje Step Up fokuserar på ett fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati.

CISV har arrangerat Step Up (som tidigare kallades Summer Camp) sedan 1996.

Deltagare på Step Up

Som deltagare är du aktiv och engagerad i planeringen, innehållet och genomförandet av aktiviteterna. Före lägret träffas ni inom er delegation för att söka information om och diskutera temat samt för att förbereda aktiviteter som har med temat att göra. Du bör vara nyfiken och intresserad av att hitta på nya sätt att lära dig och dina kompisar om temat.

På lägret kommer du att vara engagerad i olika team som planerar, förbereder och genomför aktiviteter. Detta lär dig att ta ansvar för hur temat och lägret utvecklas.

Ledare på Step Up

Som ledare på ett Step Up har du en unik roll som koordinator av deltagarnas planerande, genomförande och utvärderande av lägret och dess aktiviteter. Din roll består av att stötta deltagarna och på så vis hjälpa dem att bli bidragande medlemmar av ett fredligare samhälle där de klarar av att ta ansvar och vara delaktiga.

Före lägret samordnar du delegationens gemensamma förberedelser, såsom att planera aktiviteter, diskussioner kring temat och praktiska arrangemang. En viktig del av förberedelsearbetet är de diskussioner kring deltagarnas förväntningar och mål som ni sätter upp tillsammans. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet.

Som ledare utvecklar du ett inkluderande ledarskap där stöttning och utvärdering är två centrala komponenter. Du får också möjlighet att utveckla dina färdigheter i att arbeta med gruppdynamik, fredsutbildning och konflikthantering.

För att bli ledare behöver du ha viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Avgifter för att delta i internationella program 2017 och 2018

Step Up Avgift per deltagare
Step Up, delegation 4 070 kr *
* Delegationer

För deltagare i delegationer på Village, Step Up och Youth Meeting tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.