Village

Village

Village (barnby) är ett fyra veckor långt läger för 11-åringar från olika länder. Att vara med på Village (barnby) är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete, interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap.

CISV arrangerade sitt första Village (barnby) redan 1951, samma år som CISV Sweden bildades.

Ålder: 11

Antal dagar: 28

Deltagare: ~70, 10-12 delegationer
4 deltagare (2 tjejer och 2 killar) och 
1 ledare (ålder 21+) per delegation, 
6 juniorledare (ålder 16–17) samt 
5 projektledare (ålder 21+)

Deltagare på Village

Tillsammans med dina tre svenska kompisar är du bilden för Sverige och det samhälle som du kommer ifrån. Hemma planerar ni aktiviteter som gör att ni kan berätta om hur det är där du bor och vad du och din familj och vänner tycker om att göra.

Du behöver inte vara bra på engelska för att delta, du kommer att lära dig en massa under fyra veckor och du kommer märka att du och dina kompisar kan kommunicera utan att ni kanske kan samma språk. På lägret kommer du att lära känna en massa nya kompisar och tillsammans kan ni lära er om varandra och om hur det ser ut i olika delar av världen. Du kommer att lära dig att samarbeta med andra barn och vara med och diskutera och fatta beslut om vad som händer på lägret.

Juniorledare (JC) på Village

Juniorledaren (JCn) är länken mellan barnen och de andra ledarna och du är fri att utforma din roll utifrån de barn och andra vuxna som finns på lägret. Du ska tycka att det är roligt att kommunicera och samarbeta med andra och vara sugen på att utveckla ditt eget ledarskap.

Du tar aktiv del i såväl planering och genomförande av lägret och aktiviteterna som i den sociala gemenskapen. Inte alla som åker på läger är duktiga på engelska, en del deltagare är kanske blyga – då har du en viktig roll i att få deltagarna att känna sig trygga och genomföra aktiviteter tillsammans.

Som juniorledare kommer du att utveckla dina färdigheter att planera och jobba i team. Du kommer att få praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering samt att lära dig att ta ansvar och att utveckla dina ledaregenskaper.

Juniorledaren (JCn) är 16-17 år. Det innebär att du måste vara/fylla 16 eller 17 år någon dag under perioden 1 juni till 31 augusti för sommarbarnbyar. För barnbyar under vinterhalvåret gäller att den sökande ska vara/fylla 16 eller 17 år någon dag under perioden 1 november till 31 januari.

Ledare på Village

Under lägret är du del av en internationell ledargrupp (totalt ca 25 personer) som planerar, genomför och utvärderar lägret och dess innehåll. Som ledare behöver du snabbt kunna växla mellan olika roller, såsom förälder, kompis eller förebild, utifrån deltagarnas och situationens behov. Du är en viktig del av att lägret uppnår sina mål och skapar en miljö för deltagarna att lära sig om ett fredligare samhälle.

Inför lägret skräddarsyr du din delegations förberedelser, ser till att deltagarna lär känna varandra och arbetar med det tema som kan finnas. Tillsammans med föräldragruppen och lokalföreningen förbereder ni lägrets praktiska genomförande såsom resa och en presentation av er grupp. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet.

För att bli ledare behöver du ha viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Efter lägret kommer du att ha utvecklat dina ledaregenskaper, dina färdigheter i interkulturell kommunikation och ha praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering. Du kommer även fortsätta träffa din delegation ett par gånger för att sammanfatta och prata om äventyret.