Youth Meeting

Youth Meeting

Ålder: 12-19+

Antal dagar: 8 eller 15

Deltagare: 25-35
Deltagare på läger för 12-15 år reser i delegationer med 1 ledare (ålder 21+) och deltagare 16-18 år och 19+ år reser enskilt. 3-5 projektledare (ålder 21+)

Youth Meeting är ett internationellt läger för olika åldrar som pågår i en eller två veckor. Varje Youth Meeting fokuserar på ett fredsutbildande tema som den interkulturella gruppen utforskar tillsammans. 

CISV arrangerade sitt första Youth Meeting 1987.

Deltagare 12–15 år på Youth Meeting

Som deltagare ingår du i en grupp som börjar med att ses hemma innan lägret börjat, för att diskutera kring ert lägertema. Ni kopplar lägertemat till hur det ser ut i ert närsamhälle, där du bor. Du bör vara nyfiken på hur världen ser ut och tycka att det är roligt att diskutera.

Under lägret kommer ni att arbeta med ett tema som ni i deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa dig och dina kompisar att planera och genomföra aktiviteterna. Att vara deltagare på ett Youth Meeting kommer lära dig att ta ansvar och lära dig hur man konkret arbetar med spännande teman. Under lägret och dess aktiviteter lär du dig mer om andra kulturer och hur du kan engagera dig för ett fredligare samhälle.

Ledare på Youth Meeting för 12–15-åringar

Som ledare arbetar du aktivt före lägret med delegationens praktiska och pedagogiska förberedelser. Tillsammans förbereder ni aktiviteter som relaterar till temat och diskuterar kring temat och lägrets genomförande. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet.

Under lägret är du en aktiv del av ledargruppen som tillsammans planerar aktiviteter med ungdomarna samt stöttar dem i deras planerande och genomförande. Lägret ger dig möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och din förmåga att arbeta med ungdomar och vuxna i en interkulturell miljö. Dessutom ger lägret dig praktisk erfarenhet i fredsutbildning och konflikthantering.

För att bli ledare behöver du ha viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Stab (projektledare)

Stab (projektledare) betalar ingen avgift.