Village

Till varje Village (barnby på svenska) inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor (11 år) samt en vuxen ledare (+21). Ett Village varar i fyra veckor

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och så kallade National Nights, där respektive delegation presenterar sitt land på valfritt sätt.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Under 2019 kommer CISV Håbo Uppland ha en delegation som deltar i följande Village:

  • Lissabon, Portugal - 28 juni - 25 juli 2019 (åldersgrupp 11 år)

Saknar du någon information? Skicka frågor till habo-uppland@se.cisv.org.

Sitemap
Close

Sök