Fonder & stipendier

Till många av våra resor och aktiviteter kan man som deltagare söka medel från olika fonder/stipendier. Här följer en samling länkar och kort information om olika sådana fonder. Detta är bara exempel på lämpliga fonder/stipendier - det finns många fler som går att söka både individuellt och som delegation.

Kontakta gärna styrelsen med tips eller frågor kring fonder och stipendier.

Folke Bernadottes minnesfond

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Läs mer om Folke Bernadottes minnesfond på dess hemsida!

Prins Carl Gustafs stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.

Läs mer om Prins Carl Gustafs stiftelse på dess hemsida!

Olof Palmes minnesfond

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.

Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag:

  • främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning
  • stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Läs mer om Olof Palmes minnesfond på dess hemsida!

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Stiftelsen har till uppgift bland annat att främja barns och ungdoms vård och fostran och de koncentrerar sig idag på individuellt stöd. I takt med att samhällets insatser på många områden minskar till följd av olika sparåtgärder ökar behovet av ekonomiskt stöd till de mest utsatta. Företrädarna för Gertrud och Ivar Philipsons Stiftelse vill bidra till att även barn och ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar ges möjlighet att delta i t ex CISVs aktiviteter.

För att på ett rättvist sätt prioritera mellan de många ansökningarna samarbetar stiftelsen sedan flera år tillbaka med organisationen FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande).
Läs mer om ansökningsförfarandet på hemsidan.

Sitemap
Close

Sök