Interchange

Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. I Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Under 2017 kommer CISV Håbo Uppland ha en delegation som deltar i följande Interchange:

  • Italien - sommaren 2017 (åldersgrupp 13-14 år)

För att delta i utbytet ska deltagarna vara födda mellan 2002-06-01 och 2004-08-31. Mer info här.