Nyhetsarkiv

Ansökan till individuella platser JC, Seminar Camp, YM 16+ och IPP

Sista ansökningsdag är den 20 november!

Du ansöker till juniorledare (JC) på Village, deltagare på Seminar Camp, deltagare på Youth Meeting från 16 år och deltagare på International People's Project (IPP) via ett formulär under Lediga uppdrag på hemsidan.

Sista ansökningsdag är den 20 november! Då ska ansökan vara komplett i alla steg. Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas i ordning i mån av plats.

Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ned öppnas formuläret för ansökan där du fyller i namn och kontaktuppgifter mm.

Mer information om respektive ansökningsprocess kan du läsa nedan.

Ansökan till Youth Meeting från 16 år

Ansökan till Youth Meeting från 16 år består endast av ett steg.

Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm och markerar vilka läger du söker. När du fyllt i alla uppgifter och laddat upp en kopia på ditt pass eller annan id-handling klickar du på "Skicka". Du får då ett mail med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig. Därefter är ansökan komplett.

Ansökan till Seminar Camp och IPP

Ansökan till Seminar Camp och IPP är uppdelad i två steg.

Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm och markerar vilka läger du söker.

När du fyllt i alla uppgifter och klickat på ”Skicka” får du ett mail med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig.

När du bekräftat ansökan kommer du till steg två där du får berätta lite om dig själv och tidigare erfarenheter. Här ska du också ladda upp en kopia på ditt pass eller annan id-handling.

Du som vill söka till Seminar Camp kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:

  1. Varför vill du delta i ett Seminar Camp?
  2. Vad skulle du kunna tillföra på ett Seminar Camp?
  3. Vilka sidor hos dig skulle kunna uppfattas som negativa av gruppen?
  4. Har du deltagit i någon liknande verksamhet tidigare? 

Den som inte får en plats i första ansökningsomgången i december erbjuds att stå på väntelista. Då har du chans att bli erbjuden en plats senare om någon skulle tacka nej eller om vi får fler platser.

Ansökan till juniorledare (JC) på Village

Ansökan till juniorledare (JC) på Village är uppdelad i tre steg. När det gäller juniorledare (JC) på Village går det inte att välja ett enskilt läger, utan det är uppdraget som JC en söker. Observera att detta gäller även om det står ett specifikt uppdrag i bekräftelsemailen.

Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm.

När du fyllt i alla uppgifter och klickat på ”Skicka” får du ett mail med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig.

När du bekräftat ansökan kommer du till steg två där du får berätta lite om dig själv och tidigare erfarenheter. Här ska du också ladda upp två referensbrev från personer som känner dig. Referensbreven ska vara på ifyllda på engelska.

Du som vill söka till JC kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:

  1. Vilka personliga egenskaper och kunskaper gör att just du skulle bli en bra juniorledare (JC)? 
  2. Hur skulle din bästa kompis beskriva dig utifrån dina starka och svaga sidor? 
  3. Vad gör du på fritiden? 
  4. Vilken ser du som din främsta uppgift som juniorledare (JC)?
  5. Vilka tidigare erfarenheter har du som du kan ta med dig till lägret?

Därefter skickas din ansökan till din lokalförening, som också svarar på några frågor om hur du fungerar i grupp och som ledare samt om ditt engagemang i lokalföreningen.

Det är många som söker som juniorledare (JC) och vi väger in alla delar av ansökan när vi fördelar platserna. Den som inte får en plats i första ansökningsomgången i december erbjuds att stå på väntelista. Då har du chans att bli erbjuden en plats senare om någon skulle tacka nej eller om vi får fler platser.