Nyhetsarkiv

Söka internationella läger

Skicka in intresseanmälan för 2016 års internationella läger genom att trycka på länken: http://goo.gl/forms/g5KEqJkPfG

Barnby Frankrike, 2016-07-01 - 2016-07-28, ålder 11 år

Barnby Israel, 2016-07-14 - 2016-08-10, ålder 11 år

Youth Meeting Finland, 2016-12-28 - 2017-01-04, ålder 12-13 år

Step Up Färöarna, 2016-07-01 - 2016-07-23, ålder 15 år

Step Up Madrid, 2016-07-08-2016-07-30, ålder 14 år

Uttagningskriterier för internationella program

Hur gör vi när vi har fler sökanden än platser?

CISV Håbos mål är att så många barn och ungdomar som möjligt ska kunna få åka på internationella läger/program. I de fall vi får in fler ansökningar i förhållandet till antal platser som vi har möjlighet att erbjuda, måste vi på något sätt göra ett urval. Vi använder oss av lottning, förutsatt att ansökan kommer in till CISV Håbo i tid och att den sökande har rätt ålder för sökt läger/program.

Krav för ansökande

  • Ansökan har inkommit före sista ansökningsdag
  • Rätt ålder för det sökta programmet

Kriterier för att bli delegat samt för att ingå i en eventuell lottning

  • Medlem i CISV Håbo
  • Deltagit på minst ett helgläger
  • Deltagaren är lämplig för det sökta programmet (lägerledarna gör bedömningen)

Hur går lottningen till?

Den sökande placeras i en urvalsgrupp före lottningen, baserat på om han/hon åkte på internationellt läger/program föregående år.

Först görs en lottning mellan de sökanden i grupp 1, sedan görs en lottning mellan de sökanden i grupp 2. Sökande i urvalsgrupp 2 har fortfarande chans att bli uttagna.

Urvalsgrupper

  • Grupp 1: Nya medlemmar samt deltagare som åkte på läger förrförra året
  • Grupp 2: De medlemmar som var på läger föregående år

Exempel: Kim åkte på Barnby 2013, 2014 hamnar Kim i urvalsgrupp 2, år 2015 hamnar Kim i urvalsgrupp 1.