Interchange

Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i varje land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Interchangedelegationen består av 6-12 ungdomar plus en eller två ledare. Hela familjen blir engagerad under förberedelserna och under den tid Interchanget är i Sverige. Ungdomsgruppen träffas också regelbundet för att lära känna varandra med gemensamma aktiviteter och helgläger. Under Interchangeveckorna gör gruppen en massa roliga saker tillsammans och skapar kontakter för livet.

CISV Helsingborg sänder tyvärr ingen delegation på interchange under 2021.

Kostnader:
1900 kr - Deltagaravgift inkl ledarens utbildning, internationell avgift, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring.

Tillkommer:
Resekostnad: Egen biljettkostnad + resekostnad för ledare som fördelas jämnt på delegationens medlemmar
Övriga kostnader: Varje familj står för de extra kostnader som tillkommer med en Interchange deltagare boende hos sig. Det tillkommer också kostnader för de gemensamma aktiviteter och helgläger som delegationerna kommer överens om att genomföra, samt fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan
Efter att ha fyllt i ansökningsblanketten (se länk nedan) får ni en faktura på anmälningsavgiften. Är den sökanden inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften. Din ansökan är inte giltig förrän anmälnings- och medlemsavgifterna är betalda. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer äga rum efter Prova-På-Lägret i november november. Det är obligatoriskt att ha deltagit på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Youth Meeting med CISV Helsingborg.

Ny medlem registrerar sig här.

Ni anmäler er till utlottning av interchange på följande länk:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={CAF34C6C-01AF-4D3D-8C10-7025D5A1C4C5}

Kontaktperson

Jens Gille
Tel: 073-231 10 68
Email: jens.gille@gmail.com

Läs mer allmänt om Interchange (på CISV Swedens sida).

Sitemap
Close

Sök