Interchange

Interchange

Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i varje land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Interchangedelegationen består av 6-12 ungdomar plus en eller två ledare. Hela familjen blir engagerad under förberedelserna och under den tid Interchanget är i Sverige. Ungdomsgruppen träffas också regelbundet för att lära känna varandra med gemensamma aktiviteter och helgläger. Under Interchangeveckorna gör gruppen en massa roliga saker tillsammans och skapar kontakter för livet.

Läs mer allmänt om Interchange (på CISV Swedens sida).

Under 2017 deltar inte CISV Helsingborg i något Interchange-program.