Youth Meeting

Youth Meeting - 12-13 år

Youth Meeting är ett åtta dagar långt internationellt läger. På lägret deltar 25-35 deltagare och ledare från fem eller sex olika nationer samt fyra stabsmedlemmar. Varje delegation består av tre flickor och tre pojkar, samt en vuxen ledare. Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema som deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa deltagarna att planera och genomföra aktiviteterna. Som deltagare på ett Youth Meeting lär man sig att ta ansvar, hur man konkret arbetar med spännande teman, mera om andra kulturer och hur man kan engagera sig för ett fredligare samhälle.

Youth Meeting arrangeras för olika åldersgrupper. Deltagarna ska ha anvisad ålder under lägret.

CISV Helsingborg sänder våren 2017 en delegation till:
Madrid, Spanien 8 - 15 april 2017 (ungdomarna ska vara 12-13 år under lägret)

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
200 kr - Anmälningsavgift
1900 kr - Deltagaravgift inkl ledarens utbildning, internationell avgift, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring samt T-shirt 2017.
200 kr/år - Medlemsavgift CISV Helsingborg

Tillkommer:
Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/6 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan
Efter att ha fyllt i ansökningsblanketten (se länk nedan) får ni en faktura på anmälningsavgiften. Är den sökanden inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften. Din ansökan är inte giltig förrens anmälnings- och medlemsavgifterna är betalda. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer äga rum efter Prova-På-Lägret den 26-27 november. Det är obligatoriskt att ha deltagit på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Youth Meeting med CISV Helsingborg.

Ny medlem registrerar sig här.

 

Sista ansökningsdag var den 15 november 2016, välkommen att söka igen nästa år!

 

Kontaktperson:
Maria Zander
0708-14 62 72
maria.zander@remove-this.se.cisv.org

Läs mer allmänt om Youth Meeting (på CISV Swedens hemsida)