Nyhetsarkiv

CISV Helsingborg söker ambassadörer!

Nu är det dags att skicka ut information till skolorna i regionen för att informera om CISV och attrahera nya medlemmar till föreningen...

Nu är det dags att skicka ut information till skolorna i regionen för att informera om CISV och attrahera nya medlemmar till föreningen. Informationen handlar om CISV i allmänhet och Barnby i synnerhet. Vi tror på idén att CISV Helsingborgs egna medlemmar är de bästa ambassadörer och väldigt bra på att informerar i sina ”egna” skolor. Vill du vara en av våra ambassadörer? Använd det bifogade informationsbladet, dela ut det och berätta för dina skolkompisar hur roligt och lärorikt det är med CISV. Vi behöver nå så många skolor som möjligt. Använd alla kontakter du har! Tala om för mej, Anna Matteoni, anna.matteoni@cisv.se.org eller på CISV Helsingborgs FB-sida vilken skola du informerar på. Lycka till!