Event

Höstmöte och extra årsmöte 2018

Varmt välkomna till årets Höstmöte 2018! Helgen är till för att du ska få en inspirerande start eller fortsättning till ditt CISV-engagemang. Här finns spännande sessioner för både lokalföreningsaktiva, juniorer och kommittéer - alla är välkomna. Låt oss upptäcka, utforska och djupdyka i ämnen som kan få oss att växa hållbart som organisation och individer.

Välkomna!
CISV Swedens styrelse

Motioner

Ett sätt som enskilda medlemmar, lokalföreningar och kommittéer kan använda för att påverka CISV Sweden är att lämna in motioner. En motion kan vara till exempel ett förslag på att förändra något eller om hur resurser ska prioriteras.

Här kan du läsa mer om mötesteknik och ladda ned en mall för motioner. Senast fredag 14 september behöver vi få in era motioner. Motioner som kommer in efter det behandlas av årsmötet endast i mån av tid. Maila era motioner (eller frågor om motioner) till CISV Swedens generalsekreterare (secretary@remove-this.se.cisv.org).

Ur CISV Swedens stadgar § 17:

En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast sex veckor före ordinarie årsmöte eller tre veckor före extra årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit.

Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om den anmälts i stadgeenlig tid.

Styrelsens tolkning av stadgan är att antal veckor före årsmöte/extra årsmöte räknas från fredag kväll innan mötet startar.

Val

Inför årsmötet söker CISV Sweden nya kommittéledamöter. Är du intresserad eller vet du någon som skulle passa bra, kontakta valberedningen på valberedningen@remove-this.se.cisv.org

Möteshandlingar

Handlingarna kommer att göras tillgängliga här före mötet. Av hänsyn till miljön har styrelsen beslutat att CISV Sweden inte skriver ut eller skickar handlingarna med post.

Slutgiltiga handlingar för CISV Swedens höstmöte 2018

Stadgar
CISV Swedens stadgar finns här på hemsidan.

Resa till lägergården

Munkaskogsgården ligger 2 mil norr om Jönköping, i Habo. Datum och tid: kl 10:00 den 6/10 till kl 14.00 den 7/10, 2018. Du är välkommen från fredag kväll 5/10 18:00.

Rabatt på SJs tågbiljetter
CISV Sweden förespråkar resor med tåg, både med tanke på trafiksäkerhet och för att det är bättre för miljön. Vi har ett avtal med SJ så att du kan få rabatt på din tågresa. Klicka här och läs mer om hur du gör för att resa billigare med SJ.

Vägbeskrivning

Dit åker lättast kollektivt med pendeltåg och kliver av på hållplatsen Habo station. Därifrån kommer bilar att gå sista biten till lägergården. Adress: Mungaskog 6, Habo.

Från Jönköping C
Tåg mot Göteborg C, kliv av vid Habo Station. Det sista tåget du kan ta för att komma fram i tid på lördagen går 09:02. Tågresan tar ca 13 minuter och sedan ca 10 minuters bilresa. 

Från Göteborg C
Ta tåg mot Falköping Centralstation. Där byter du pendeltåg och åker mot Nässjö Centralstation. Kliv av vid Habo station. Från Falköping tar resan ca 30 min. Senaste pendeltåget du kan ta från Falköpings Centralstation går klockan 07:55 på lördagen. Vi rekommenderar dock att åka med 06:00 tåget för att vi ska hinna skjutsa sista biten, bilresan tar ca 10 minuter.

För er som ankommer på fredagen och åker kommunalt till Habo station så hämtar vi från stationen regelbundet mellan 17:40-19:40. Glöm inte att meddela er ankomsttid i förväg. Se västtrafik.se för tidtabell.

Åker ni bil? Skriv gärna i Facebookgruppen Samåkning i CISV Sweden

Sista anmälningsdag söndag 23 september 2018

Anmäl dig så snart som möjligt för bättre och billigare resa. Kom ihåg att ange i anmälan om du representerar din lokalförening eller NJRs och har rösträtt på mötet och om du vill övernatta fredag-söndag eller lördag-söndag samt ankomst- och avresetider.

Avanmälan

Om du skulle ångra dig kan du avanmäla dig senast 2 oktober utan kostnad. Om du meddelar 3 oktober eller senare att du inte kan komma och inte hittar en ersättare tar vi ut en avgift på 250 kr.

Kostnader

Lokalföreningar: CISV Sweden står för kost, logi och deltagaravgift för alla deltagare. Meddela i anmälningsformuläret om det är du som har rösträtt för din lokalförening på det extra årsmötet.

Nationella kommittéer och arbetsgrupper: CISV Sweden står för kost, logi och deltagaravgift för alla kommittéledamöter och för alla som kandiderar till nyval till en kommitté. CISV Sweden står också för reskostnaden för två ledamöter per kommitté samt för alla nominerade.

Nationella juniorrepresentanter (NJRs): CISV Sweden står för resa, kost, logi och deltagaravgift.

Styrelsen, anställda, valberedningen och mötesfunktionärer: CISV Sweden står för resa, kost, logi och deltagaravgift.

Ersättning för utlägg

När du har gjort ekonomiska utlägg för CISV Swedens räkning ansöker du om ersättning genom att fylla i formuläret Rese- och kostnadsersättning Skicka det tillsammans med kvitton/biljetter till CISV Swedens kassör. Kontaktuppgifter hittar du i formuläret.

Åhörare

Det går bra att vara med som åhörare på årsmötet, för den som vill det. För vår planering är det bra om du i så fall meddelar lite i förväg att du kommer, men du behöver inte anmäla dig i lika god tid som den som deltar i hela programmet och/eller som den som övernattar. Skicka i så fall ett mejl till generalsekreterare Karin Ploen secretary@remove-this.se.cisv.org och meddela att du vill vara med som åhörare.

Ta med dig

Packa kläder för inom- och utomhusaktiviteter, sängkläder och handduk. Det kan vara lite kallt på gården, så ta gärna med en extra tröja och inneskor eller sockar.

Särskilda önskemål

CISV Sweden strävar efter absolut tillgänglighet. Om något av nedanstående gäller för dig, var vänlig uppge det i din anmälan under "Särskilda önskemål", så ordnar vi det tillsammans:

  • ditt trosutövande påverkar ditt deltagande under helgen,
  • du har begränsade kunskaper i svenska,
  • du använder/behöver hjälpmedel för ökad funktionalitet,
  • du har ett hälsotillstånd som vi utifrån ett riskhanteringsperspektiv bör känna till,
  • du har önskemål gällande sovplats (annars tas ingen hänsyn till kön vid fördelning av sovrum).

Eventuella allergier och matval

Fyll i rutan "Allergi/matval" i formuläret om du har någon allergi eller specifika önskemål om matval.

Kontakt

Vänd dig med frågor till Vendela Storkamp, vice ordf, via mejl: vendela.storkamp@se.cisv.org eller till Karin Ploen, generalsekreterare, via mejl: secretary@remove-this.se.cisv.org eller på telefon 070 538 55 44.

Praktisk information

Typ: Årsmöte
Förening: CISV Sweden

Datum

Startdatum: 2018-10-06
Slutdatum: 2018-10-07

Plats

Munkaskogsgården

Media

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2018-09-23
Klicka här för att anmäla dig