Interchange

Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en förståelse mellan två kulturer. Projektet är indelat i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Under perioderna träffas även hela gruppen för gemensamma aktiviteter.

Under 2020 deltar inte CISV Jönköping i något Interchange-program.

Läs mer om Interchange på CISV Swedens sida.

Sitemap
Close

Sök