Vi arrangerar

Vi arrangerar

CISV är en ideell förening. Allas insatser är viktiga för att föreningen ska fungera, både på lokal och internationell nivå. En förutsättning för att CISV Jönköping ska kunna skicka iväg medlemmar på internationella läger är att vi också arrangerar läger här på hemmaplan. Att arrangera ett internationellt läger kräver en hel del arbete och resurser. Alla familjer som skickar iväg barn på internationella läger deltar också i arbetet med att arrangera läger på hemmaplan. Det kan innebära att vara med i en arbetsgrupp inför lägret och att hjälpa till med praktiska saker som matlagning, transporter och städning under själva lägret. 

CISV Jönköping brukar arrangera internationella läger varannan sommar. Här finns lite kort information kring vad vi har gjort och vad vi ska arrangera nästa gång. 

Seminarieläger sommaren 2015

Sommaren 2015 arrangerade vi i CISV Jönköping ett seminarieläger för ca 30 ungdomar i åldrarna 17-18 år från ca 15 länder. Stab och deltagare var helnöjda med lägret - vilket framgår av bilderna nedan! Ett stort tack till alla som var med och bidrog genom arbete, sponsring eller annat. 

Seminarieläger i Jönköping 2015

Village sommaren 2017

Nästa internationella läger som vi arrangerar är en Village (barnby) sommaren 2017. Det är ett läger med ca 70 deltagare som varar i fyra veckor. Vill du redan nu gå med i arbetsgruppen? Har du tips på bra lägerlokaler i jönköpingstrakten? Har du kontakter som kan hjälpa till med sponsring? Hör gärna av dig till: jonkoping@remove-this.se.cisv.org

Village i Jönköping 2013