Bloggarkiv

Kategori

Det finns inga kategorier.

Ämne

update! mer om besluten.

klart att ni ska veta hur det gick i alla motionerna. tack för den kommentaren anonymous!

M1-07 (den om val till kommittéer) - bifölls. alltså, från och med i höst kommer kommittéemedlemmarna att väljas på en extrastämma på höstmötet istället för (som idag) på vårmötet.
M2-07 (den om en lokalföreningsarbetsgrupp) - bifölls. snart har vi en grupp vars uppdrag är att hjälpa lokalföreningarna att bli starkare! nominera någon till gruppen idag - kontakta 
valberedningen@remove-this.se.cisv.org.
M3-07 (den om en inkluderingsgrupp) - bifölls. CISV ska bli bättre på inkludering på alla plan - yihoo!
M4-07 (den om arvodering av ordförande) - bifölls. efter att motionen bytt namn till "arvodering av ordförandes arbetsgivaransvar" bifölls motionen. från och med nästa år kommer det att gälla!
M5-07 (den om ett nytt buddyland) - förhandlades om till motion M10-07 (se nedan).
M6-07 (den om barnbykostnader, MEGA) - bifölls. från och med nästa år höjs barnbyavgifterna med 300 kr. observera att det är maxkostnade man får ta ut. vill du att din lokalförening ska ha en lägre kostnad - påverka dem att inte höja avgiften!
M7-07 (den om barnbykostnader, båstad-bjäre) - första attsatsen drogs tillbaka av båstad-bjäre efter nya uppgifter. juniorerna framförde sin ändring av attsats 1 men den röstades inte igenom. attsats tre drogs även den tillbaka eftersom båstad-bjäre bara ville väcka diskussion kring den frågan - inte ta ett nytt beslut. attsats 2 & 4 bifölls.
M8-07 (den om JC-uttagning) efter en lång diskussion, där juniorerna framförde sitt stöd för motionen, upptäcktes en del "hål". tillexempel "om det är fyra stycken tjejer som söker JC-plats i en lokalförening, kan man då ragga upp en okänd tjej bara för att lokalföreningen ska kunna öka sina prioriteringar till 2 st istället för 1?". det väcktes också en diskussion om varför JC's just har fått en så enorm betydelse och om det inte är lite snett samt vad man kan göra åt detta. nya förslag på ännu mer rättvis JC-uttagning väcktes och detta är något vi kommer att diskutera med er under året. reslutatet blev attmotionen avslogs men att det kommer att skrivas en ny motion om detta ämne till nästa årsmöte. alla gav dock en massa cred till stockholms juniorer som skrivit motionen!
M9-07 (den om klimatkvoter) - inget beslut togs om motionen utan den bordlades tillsvidare. syftet med motionen ledde diskussionen till miljö-och rättvisepolicyn som antogs av stämman för några år sedan. den har blivit bortglömd men ska nu väckas liv i igen. väldigt positivt! (vi länkar till den så fort den kommer ut i filbiblioteket på intranätet)
M10-07 (den omgjorda motionen om buddyländer) - bifölls. efter att buddy kenya berättat att kenya vill bli buddyland till ett afrikanskt land (med sveriges stöd). sågs detta som väldigt mycket mer positivt än att sverige själva startar ännu ett buddyland. en ny motion om detta lades och bifölls av stämman. enligt motionen ska detta ske tidigast år 2008.