Event

Prova-på läger

Var du på en av våra informationsträffar i Laholm, Ängelholm eller Båstad?

Vill du eller ditt barn vara med på ett häftigt läger och träffa vänner från 11 andra länder?

Då ska du/ditt barn delta på ett prova-på helgläger. Barnen blir introducerade för CISV och får vara med under aktiviteter som är typiska på CISV-läger. Det är också en kortare övernattning utan föräldrar...

Om det finns fler frågor så kör vi en frågestund på söndagen när föräldrarna kommer för att hämta sina barn.

Anmälan och frågor sker till, mega.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org

Praktisk information

Förening: CISV Båstad-Bjäre

Datum

Startdatum: 2017-11-10
Slutdatum: 2017-11-12

Plats

FortAnna, Skälderviken