Internationella program

CISV Youth Meeting (YM) i Lissabon, Portugal 7/6 - 21/6 2022 

På ett Youth Meeting (YM) samlas 8 delegationer från olika länder. Varje delegation består av fyra 12-13--åringar och en vuxen ledare (21+ år). Ett YM har ett tema som berör CISV’s grundpelare: Mänskliga rättigheter, Mångfald, Konflikthantering och Hållbar utveckling. Innan lägret förbereder sig varje delegation genom att koppla lägertemat till sin egen kultur och vardag. Under lägret sker, under lekfulla former, diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna kring temat genom upplevelsebaserat lärande.

Delegationen från Kalmar är uttagen och anmälan är därmed stängd.

 

Sitemap
Close

Sök