Interchange (programmet upphör 2022)

  • CISV Swedens årsmöte har beslutat att inte arrangera eller delta i Interchange-programmet efter sommaren 2021, samt att avveckla Interchange-kommittén.

  • Interchange kommer successivt att avvecklas även inom CISV International.

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. På Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Kontakt

Om du har allmänna frågor om Interchange-programmet, kontakta programkommittén via mailadressen interchange@cisv.se.

Om du har frågor om ett specifikt läger rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokalförening.

Sitemap
Close

Sök