Deltagare på Interchange

(programmet upphör 2022)

Som deltagare bör du vara självständig och kunna ta egna initiativ, du bör ha lätt att samarbeta och vara nyfiken på att lära dig mer om det andra landet och familjen som du kommer att bo hos. En viktig del av utbytet är att lära sig om det nya landet och dess kultur och att lära kompisen från det andra landet om Sverige och den kultur som du är en del av. Innan Interchanget kommer du att kommunicera med din partner i det andra landet och förbereda vad ni skall göra när ni ses. Gruppen ses vid flera tillfällen innan Interchanget och planerar och diskuterar tillsammans.

Under utbytet planerar och genomför ni inom grupper aktiviteter som har med utbytets tema att göra. Som deltagare utvecklar du din förmåga att arbeta i grupp, din självständighet och förmåga att möta andra kulturer.

Deltagaravgift för deltagare på Interchange 2021

Avgiften som lokalföreningen betalar för varje deltagare i en Interchange-delegation är 1 800 kr. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

För deltagare i delegationer på Interchange fördelas avgiften för ledare och juniorledare mellan deltagarna, så den slutgiltiga avgiften varierar alltså beroende på gruppens storlek. En preliminär avgift för 10 personer per delegation (inklusive ledare och juniorledare) faktureras till lokalföreningen. Efter att utvärderingen har skickats in justeras antalet deltagare, men aldrig till lägre avgift än motsvarande sju deltagare per delegation (inklusive ledare).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen. När det gäller reskostnaden för juniorledare i grupper med 8–12 deltagare fördelas den alltid mellan deltagarna, på samma sätt som för ledaren. I mindre grupper, med 6–7 deltagare, beslutar lokalföreningen om juniorledarens reskostnad ska fördelas mellan deltagarna, eller om juniorledaren själv ska stå för reskostnaden.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Sitemap
Close

Sök