Juniorledare på Interchange

(programmet upphör 2022)

Som juniorledare bör du ha ett genuint intresse av att utveckla dina personliga ledaregenskaper och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från antingen CISV eller annat engagemang kring barn och ungdomar. Tillsammans med ledaren söker du information om partnerlandet och utbytets tema för att på bästa vis kunna förbereda gruppen för utbytet. Du stöttar gruppen i deras planerande av aktiviteter och i deras praktiska förberedelser.

Genom erfarenheten som juniorledare lär du dig ta ansvar, arbeta i team och utveckla dina ledaregenskaper. Du kommer att få praktisk erfarenhet av aktivitetsplanering och organisering av projekt likt detta såväl som träning i konflikthantering.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Ideellt uppdrag

Att vara juniorledare på ett Interchange är ett ideellt uppdrag, vilket innebär att du inte får betalt för att vara juniorledare. Däremot ska du inte heller betala något för att delta.

När det gäller reskostnaden för juniorledare i grupper med 8–12 deltagare fördelas den alltid mellan deltagarna, på samma sätt som för ledaren. I mindre grupper, med 6–7 deltagare, beslutar lokalföreningen själv om juniorledarens reskostnad ska fördelas mellan deltagarna, eller om juniorledaren själv ska stå för reskostnaden, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resestipendium

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och IPP, deltagare på Youth Meeting som är 16 år eller äldre, juniorledare (JC) på Village samt juniorledare på Interchange att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resestipendium.

Sitemap
Close

Sök