International People's Project

International People’s Project (IPP) är lokala projekt som ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om sig själva och andra, samtidigt som de engagerar sig för samhällets utveckling. Projekten skapas tillsammans med en annan organisation och syftar till engagemang i en konkret lokal utmaning, exempelvis miljöförstöring eller hemlöshet.

International People’s Project genomfördes för första gången 1999.

Ett IPP består av tre olika delar:

  1. Det praktiska. Deltagarna arbetar med ett speciellt projekt tillsammans med en partnerorganisation (volontärdelen).
  2. Det utbildande. Som komplement till den utbildning som ges i den praktiska delen har alla deltagare samlat information kring hur man arbetar med temat i det egna landet. Med hjälp av denna information har deltagarna förberett aktiviteter som genomförs under IPPet. Ofta arrangeras även seminarier och föreläsningar med personer från samarbetsorganisationerna, eller med andra som har relevant kunskap och erfarenheter att dela med sig av – allt för att ge en så bred förståelse för temat som möjligt.
  3. Det sociala utbytet. Denna del syftar till ökad förståelse människor emellan och innebär att fokus även läggs på umgänget mellan deltagarna.

Mer information

Vi har valt att lyfta fram några av de IPP-projekt som har genomförts tidigare för att ni ska kunna få en bild av hur det kan se ut. Bläddra igenom våra stories och låt dig inspireras!

Kontakt

Om du har allmänna frågor om IPP, kontakta kommittén via mailadressen ipp@cisv.se.

Sitemap
Close

Sök