Deltagare på International People’s Project

För att söka och bli antagen till ett International People’s Project (IPP) krävs främst att du är intresserad av det specifika temat. Du behöver inte nödvändigtvis kunna en massa om frågan, men bör ha ett genuint intresse av att diskutera, lära mer, och fortsätta arbeta med den på hemmaplan efter projektet är avslutat. Som deltagare bör du även ha ett intresse av att arbeta i grupp då detta kommer lära dig att utveckla din förmåga till samarbete och ledarskap i interkulturella miljöer.

Den intensiva miljön som ett IPP erbjuder innebär att du kommer att möta olika sätt att hantera konflikter och du kommer att introduceras till olika problemlösningsmodeller. Vissa projekt kan innebära viss psykisk påfrestning så fundera igenom innan hur du kan påverkas av att engagera dig i just dessa specifika projekt.

Som deltagare är du del av den svenska delegationen. Ni förbereder er tillsammans före projektet, diskuterar temat och förbereder en aktivitet som är relaterad till temat.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Teman på planerade IPP

Läs mer här om de olika teman för International People's Project (IPP) som CISV planerar för den närmaste tiden.

Här hittar du alla IPPn som CISV arrangerar. Det är inte säkert att vi får platser för svenska deltagare på alla dessa program.

Deltagaravgift för deltagare på IPP 2021

Deltagaravgiften för International People's Project (IPP), för dig som är 19 år eller äldre, är 2 000 kr för ett 14-18 dagar långt läger och 2 500 kr för ett 19-23 dagar långt läger. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resestipendium

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och IPP, deltagare på Youth Meeting som är 16 år eller äldre, juniorledare (JC) på Village samt juniorledare på Interchange att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resestipendium.

Ansökan till individuella platser

Alla lediga platser publiceras på hemsidan som lediga uppdrag. Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och där kan du även ansöka fram till och med sista ansökningsdatum.

Sitemap
Close

Sök