Deltagare (16 år eller äldre) på Youth Meeting

Temat på lägret knyter ofta an till aktuella politiska frågor eller andra frågor som på något vis rör vår värld och vår tid. Det är upp till dig och dina kompisar på lägret att besluta om hur ni sen vill utveckla temat. Det är viktigt att du som deltagare är nyfiken och vill ta ansvar för hur lägret utvecklas.

Under lägret ansvarar ni deltagare för i princip all planering och genomförande av aktiviteterna. På plats finns en projektledning som stöttar er efter era behov och som också genomför en del aktiviteter. Genom att arbeta med ett tema och ta ansvar för lägret lär du dig att utveckla din egen självkännedom och dina ledaregenskaper.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Deltagaravgift för deltagare (16+) på Youth Meeting 2021

Deltagaravgiften för att delta på Youth Meeting som individuell deltagare (16 år eller äldre) är 1 700 kr för ett 8 dagar långt läger och 2 950 kr för ett 15 dagar långt läger. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resestipendium

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och IPP, deltagare på Youth Meeting som är 16 år eller äldre, juniorledare (JC) på Village samt juniorledare på Interchange att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resestipendium.

Ansökan till individuella platser

Alla lediga platser publiceras på hemsidan som lediga uppdrag. Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och där kan du även ansöka fram till och med sista ansökningsdatum.

Sitemap
Close

Sök