Läger och projekt

Läger och projekt

CISV har läger och projekt för alla åldrar. Redan vid 11 års ålder kan en delta på Village och därefter finns det många möjligheter att uppleva den roliga och utbildande upplevelse som CISV erbjuder.

Världsmedborgare skapar fred

I CISVs fredsutbildande läger och utbyten möter du människor från olika delar av världen, tränar på samarbete och att diskutera. Du får nya perspektiv på dig själv och det du är van vid i din vardag. Du lär dig konflikthantering och får nya vänner.
 
Fred är så mycket mer än frånvaro av krig. Fred är ett sätt att leva och inte bara ett mål. Vi tror att fred uppstår först när alla människor får samma utrymme, oavsett vem en är, vad en tror på eller var en kommer ifrån.

CISV har program för olika åldrar:

Är du minst 16 år? Gå direkt till Lediga uppdrag och ansök!
Deltagare upp till 15 år ansöker via sin lokalförening.

Vad är CISV?

Hur är det att vara med på CISV-läger? Möt några som varit med och berättar här i CISV Finlands film.

 

Vissa projekt handlar om att träffas ett par kvällar och exempelvis skapa en teater tillsammans, andra läger pågår i flera veckor med deltagare från många olika länder. Alla CISVs läger och projekt är skräddarsydda för att passa deltagarnas ålder och intresse. Varje ledare inom CISV går igenom CISVs ledarutbildning som både ges på lokalnivå och nationellt. I utbildningen får ledarna bland annat lära sig om gruppdynamik, konflikthantering och upplevelsebaserat lärande.

CISV arbetar med olika program inom vilka alla läger och projekt skapas. Programmen gör det möjligt för oss att garantera kvaliteten i alla våra läger och projekt. Den som vill bli ledare på en internationell aktivitet måste även lämna in ett polisregisterutdrag och vara minst 21 år gammal.