International People's Project

International People's Project

International People’s Project (IPP) är lokala projekt som ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om sig själva och andra, samtidigt som de engagerar sig för samhällets utveckling. Projekten skapas tillsammans med en annan organisation och syftar till engagemang i en konkret lokal utmaning, exempelvis miljöförstöring eller hemlöshet.

International People’s Project genomfördes för första gången 1999.

Ålder: 19+

Antal dagar: 14-23

Deltagare: 15-30 deltagare samt 4‑6 projektledare (ålder 21+)

Ett IPP består av tre olika delar:

  1. Det praktiska. Deltagarna arbetar med ett speciellt projekt tillsammans med en partnerorganisation (volontärdelen).
  2. Det utbildande. Som komplement till den utbildning som ges i den praktiska delen har alla deltagare samlat information kring hur man arbetar med temat i det egna landet. Med hjälp av denna information har deltagarna förberett aktiviteter som genomförs under IPPet. Ofta arrangeras även seminarier och föreläsningar med personer från samarbetsorganisationerna, eller med andra som har relevant kunskap och erfarenheter att dela med sig av – allt för att ge en så bred förståelse för temat som möjligt.
  3. Det sociala utbytet. Denna del syftar till ökad förståelse människor emellan och innebär att fokus även läggs på umgänget mellan deltagarna.

Deltagare på IPP

För att söka och bli antagen till ett IPP krävs främst att du är intresserad av det specifika temat. Du behöver inte nödvändigtvis kunna en massa om frågan, men bör ha ett genuint intresse av att diskutera, lära mer, och fortsätta arbeta med den på hemmaplan efter projektet är avslutat. Som deltagare bör du även ha ett intresse av att arbeta i grupp då detta kommer lära dig att utveckla din förmåga till samarbete och ledarskap i interkulturella miljöer.

Den intensiva miljön som ett IPP erbjuder innebär att du kommer att möta olika sätt att hantera konflikter och du kommer att introduceras till olika problemlösningsmodeller. Vissa projekt kan innebära viss psykisk påfrestning så fundera igenom innan hur du kan påverkas av att engagera dig i just dessa specifika projekt.

Som deltagare är du del av den svenska delegationen. Ni förbereder er tillsammans före projektet, diskuterar temat och förbereder en aktivitet som är relaterad till temat.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Avgifter för att delta i internationella program 2017 och 2018

IPP Avgift per deltagare
IPP, 14–18 dagar 1 650 kr **
IPP, 19–23 dagar 2 100 kr **
** Individuella deltagare

För individuella deltagare från 16 år på Youth Meeting, Seminar Camp och IPP tillkommer utöver deltagaravgiften kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resebidrag för enskilda deltagare

Enskilda deltagare på internationella program kan ansöka om ett resebidrag på upp till 20% av biljettkostnaden. Läs mer om villkoren och fyll i ansökan här nedan som du skickar till CISV Swedens kassör. Kontaktuppgifter hittar du i ansökan.

  • Resebidragsansökan 117 K

    Resebidragsansökan för deltagare på Seminar Camp, juniorledare (JC) på Village, enskilda deltagare på Youth Meeting, deltagare på International People's Project samt juniorledare på Interchange

Ansökan till International People's Project (IPP)

Alla platser till kommande IPP läggs ut under Lediga uppdrag på hemsidan. Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ner finns början på ansökningsformuläret.

Ansökan till IPP är uppdelad i två steg.

  1. Du fyller i namn och kontaktuppgifter. När detta är klar klickar du på ”Skicka ansökan” och får ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig.
  2. Här följer frågor där du får berätta lite om dig själv, tidigare erfarenheter samt motivera varför du är intresserad av temat på detta IPP.

Sista ansökningsdag till sommarens IPP är 20 januari och vinterns IPP är 20 maj.
Efter sista ansökningsdag börjar urvalsprocessen och inom några veckor får du svar om du har blivit erbjuden en plats eller inte.

Mer information

IPP Stories

Vi har valt att lyfta fram några av de IPP-projekt som har genomförts tidigare för att ni ska kunna få en bild av hur det kan se ut. Bläddra igenom våra stories och låt dig inspireras!

Kontakt

Om du har allmänna frågor om IPP, kontakta kommittén via mailadressen ipp@remove-this.se.cisv.org. Om du har frågor om ett specifikt projekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokalförening.